Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB- ssgr (forts.):
(13) SUB-ATLANTISK1040. geol. om tid (tidsperiod o. d.): som infaller efter den atlantiska (o. subboreala) tiden (o. innefattar nuvarande tid, fr. o. m. c. 500 f. Kr.); äv. om klimat, växt o. d.: som tillhör l. kännetecknar denna tid. BotN 1876, s. 83 (om växter). Andersson o. Birger 31 (1912; om växtarter). Den ännu bestående s.k. subatlantiska tiden med kallt och fuktigt klimat. (Carlsson o.) Rosén SvH 1: 44 (1962).
(6) -ATOMISTISK10040. (numera föga br.) subatomär. Vannérus Metaf. 258 (1914; om beståndsdelar).
(6) -ATOMÄR sub1atomæ4r, adj. [senare leden är avledn. av atom] fys. som (hänför sig till ngt som) är en del av en atom; jfr -atomistisk. TSvLärov. 1942, s. 114 (om fenomen). Man är vid det här laget uppe i ett par hundra s k subatomära partiklar, som kan ingå i atomer. DN 5⁄9 1969, s. 27.

 

Spalt S 14335 band 32, 1997

Webbansvarig