Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUB sub4, om person m., om sak r. l. m.; best. -ben; pl. -bar.
Etymologi
[elliptiskt för ssg med SUB-]
1) (om ä. förh.) elliptiskt för: subaltern(officer). SD(L) 1⁄10 1896, s. 4. VFl. 1929, s. 55.
2) (om ä. förh.) elliptiskt för subfastighet l. dyl., om fastighet (se d. o. 4) utgörande del av jordbruksfastighet. Crælius Nås 91 (1837). Vid detta skifte fick hemmanet n:r sub 4 om 1 öres- 6 penningeland sig tilldeladt 3 skiften i inägor och hemskog. 1NJA 1905, s. 385. De till en besuttenhet sammanförda fastigheterna (vid storskiftet i Dalarna) betecknades med ett enda nummer, dock så, att en fastighet fick huvudnumret och alla de övriga upptogos som subbar därunder. SvLantmät. 2: 175 (1928).

 

Spalt S 14331 band 32, 1997

Webbansvarig