Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRESSOMETER stres1ome4ter l. sträs1– l. -ωm-, r.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[av stresso-, ssgsform till STRESS, o. -METER]
(i fackspr., i sht metall.) instrument för mätning av spänning i godset under valsning; jfr STRESS 1. En utrustning för mätning av bandform under valsning. Utrustningen kallas Stressometer. AseaT 1970, s. 87.

 

Spalt S 12613 band 31, 1991

Webbansvarig