Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STREPTIT, m.; anträffat bl. i pl. -er.
Etymologi
[sannol. förvrängning av ä. ry. strjáptjij, ”streptit”]
(†) om förh. i Ryssl. vid tiden 1500—1700: ämbetsman med vissa (från tid till tid varierande) administrativa uppgifter vid tsarens hov. Alle aff Ryske Rijketz Ständer, Serwitzer aff åthskilligh Stålnicker, Streptiter, Dworner (osv.). Widekindi KrijgH 362 (1671).

 

Spalt S 12610 band 31, 1991

Webbansvarig