Publicerad 1944   Lämna synpunkter
-METER -me4ter, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[jfr t. o. eng. -meter, fr. -mètre, senlat. -metrum, i de tidigaste ssgrna avsett att formellt motsvara gr. μέτρον (se METER, sbst.1), men med bet.: instrument som mäter]
vetenskaplig(t) instrument l. apparat för mätning av tillstånd o. förändringar hos olika företeelser; i sådana ssgr som BARO-, ELEKTRO-, FOTO-, GALVANO-, KALORI-, KRONO-, SEISMO-, TAXA-, TERMO-, VOLT-METER.

 

Spalt M 892 band 17, 1944

Webbansvarig