Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIFICIAL, adj.
Etymologi
[jfr eng. specifical; avledn. av SPECIFIK, adj.; ändelsens -i- beror sannol. på anslutning till ord av typen t. benefizial, eng. beneficial, fr. bénéficial till lat. beneficium (se BENEFICIUM)]
(†) anträffat bl. i ssgn SPECIFICIAL-RÄKNING, om specificerad förteckning över jordeboksräntan; jfr SPECIAL-RÄKNING. Rätta Jordebookens Capital eller Hufwudsumma (skall icke) till någon deel förandras, uthan förblifwa åhrligen åhrs widh ett quantum ståendes, (o.) effter som hwadh tillökning skeer och igenom byte, förändring i Räntan, det vptages åhrligen uthi Specificial Rekningen .. till dess Tijo åhr ähre förbij. LReg. 407 (1662).

 

Spalt S 9276 band 29, 1983

Webbansvarig