Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIELLEMENT, adv.
Etymologi
[av fr. spécialement (avledn. av spécial (se SPECIAL, adj.)) med anslutning till SPECIELL]
(†) på särskilt sätt, särskilt, speciellt. Framför alt annat tilförseer jag mig speciellement till H(err) Doctorens och Biskoppens prista och allmänt låfwärda samwetsgranna sinnelag. MennanderBr. 3: 554 (1758).

 

Spalt S 9270 band 29, 1983

Webbansvarig