Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPARABLANK spa3ra~blaŋ2k, sbst.
Etymologi
[sannol. ombildning av SPARADRAP]
(förr) plåster innehållande zinkoxid, använt vid förbindning av sår; jfr SPARADRAP. Kjellin (1927).

 

Spalt S 9171 band 29, 1983

Webbansvarig