Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPARADRAP spar1adra4p l. -drap4 l. spa3ra~ dra2p l. ~drap2, l. med mer l. mindre genuint fr. uttal, m. (Dalin 710 (1871)) l. n. (Hygiea 1845, s. 356); best. -en resp. -et.
Ordformer
(spandrop 1578. sparadrap 1837 osv.)
Etymologi
[liksom ä. eng. sparadrap av fr. sparadrap, m. (ffr. speradropu); jfr it. sparadrappo, sp. esparadrapo, ävensom mlat. sparadrapum, spandarapum; senare leden möjl. av fr. drap, kläde (se DRAPP, sbst.2); förra leden av ovisst ursprung]
(förr) till förbindning av sår använt tygstycke av linne l. bomull l. silke l. papper o. d. bestruket med häftplåster (se d. o. 1) l. salva l. dyl. l. doppat i smält vax l. harts o. d. (jfr HÄFT-PLÅSTER 2 o. SPARABLANK); förr äv. om ett (icke på tyg l. dyl. utbrett) vaxplåster innehållande fårtalg, rosenolja, kåda m. m. BOlavi 122 b (1578; om vaxplåster). Sparadrap, (dvs.) i smält wax eller någon dylik materia doppadt linne, som, i stället för plåster, lägges på wisza utwärtes skador. Pfeiffer (1837). Med Sparadrap förstår man ett plåster, som blifvit utbredt på tygstycken af linne, bomull eller silke eller ock på papperstycken af obestämd storlek och form, hvilka båda först vid användningen genom tillklippning bestämmas. Berlin Farm. 2: 305 (1851). Kjellin (1927).
Ssg (förr): SPARADRAP-MASKIN. maskin för tillverkning av sparadrap (gm utbredning av häftplåster på tyg osv.). Nyblæus Pharm. 138 (1846).

 

Spalt S 9171 band 29, 1983

Webbansvarig