Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPANTA, v.2 vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[möjl. ombildning av SPÄNTA, spjärna, kämpa o. d.]
(†) (drag)kamp (i bildl. bemärkelse), strid. Nyheter äro, att K. M:ts skuld är intet mer .. än 1380 t:r guld, man tror att denna skulden skall bli uppgifven för ständerna, och att ständerna ska betala den med vilkor om fred och säkerhetsaktens sönderrifvande, men då blir det ett spantande af. Warburg Ehrensvärd 224 (i handl. fr. 1789).

 

Spalt S 9152 band 29, 1983

Webbansvarig