Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLIDAR sωl1ida4r l. 1– l. sol1-, adj.
Etymologi
[jfr t. solidar; till SOLID, adj., o. SOLIDARISK]
Tholander Ordl. (1872; bet. oviss).
1) med. som utgör l. har avseende på l. utgår från kroppens fasta delar; företrädesvis ss. förled i ssgr; jfr SOLIDÄR 1. Ingen skarp gräns kan dragas mellan humorala och solidara förändringar (ss. orsak till sjukdomar). 3NF 10: 125 (1928).
2) = SOLIDARISK 1; ss. förled i ssgr; jfr SOLIDÄR 2.
3) = SOLIDARISK 2; företrädesvis ss. förled i ssgr, = SOLIDARISK 2 b. En .. synvidd, för hvilken vår tid börjar öppna allas ögon, är exemplets och det solidara ansvarets. Tenow Solidar 2: 31 (1906). Lo-Johansson Gen. 107 (1947).
Ssgr: (2) SOLIDAR-ANSVARIGHET~0102 l. ~0200. [jfr t. solidarhaftung] (mindre br.) jur. solidarisk (se d. o. 1) ansvarighet. Hernberg Rättsh. 312 (1922).
(2) -BOLAG~02 l. ~20. (förr) om solidariskt (se solidarisk 1 a slutet) bankbolag. FörslHandelsB 1850, s. 37.
(1) -PATOLOG. [jfr t. solidarpatholog] (förr) anhängare av solidarpatologiens åsikter. Dalin (1871).
(1) -PATOLOGI. [jfr t. solidarpathologie] (förr) medicinsk åskådning som hävdade att människans sjukdomar härledde sig från en felaktig beskaffenhet hos kroppens fasta delar; motsatt: humoralpatologi; jfr solidär-patologi. KonvLex. (1864).
(3) -SKYDDS-SYSTEM. [jfr t. solidarschutzsystem] (förr) skyddssystem byggt på solidartullar; jfr solidaritets-system slutet. StatsvT 1913, s. 275.
(3) -TULL. (förr) importtull avsedd att skydda ett lands inhemska produktion i dess helhet. StatsvT 1913, s. 275.

 

Spalt S 8714 band 29, 1982

Webbansvarig