Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLIDERA sωl1ide4ra l. 1– l. sol1-, i Sveal. äv. -e3ra2, förr äv. (i bet. 2) SOLDERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(sold- 1662. solid- 16011904)
Etymologi
[jfr t. solidieren; av lat. solidare, göra fast, befästa, sammanfoga, till solidus, solid (se SOLID, adj.). — Jfr KONSOLIDERA]
1) (†) motsv. SOLID, adj. 1, med avs. på vätska: göra fast l. överföra i fast form, solidifiera (se d. o. 1); jfr KOAGULERA 1. Man finner .. En del vatten och vattenaktiga liqueurer med kalk och gips coaguleras, eller solideras, om man så får lof at säja. Wallerius ChemPhys. 1: 159 (1759).
2) (soldera) (†) motsv. SOLID, adj. 2: innesluta (ngt) säkert (i ngt). PTrotzig (1662) i SymbLitt. 141 (: vthj en BlyCassa). Öfuer den Lilla Cassan (av ek) medh de 2 Böckeren .. hafuer iag nu Låthit görra en Bly Cassa deröfuer och den wähl dicht solderat. Därs.
3) (numera knappast br.) motsv. SOLID, adj. 4 a: konsolidera (se d. o. 2) l. befästa (ngt); förr äv.: göra (provins) solidarisk (med rike). Stilleståndet .. soliderar the wunna provintier med ricket. Gustaf II Adolf 491 (1622). Ekbohrn (1904).
4) [till nylat. solidus, om femte digniteten av ett tal] (†) multiplicera kvadraten o. kuben av (ett tal) med varandra, upphöja (ett tal) till femte digniteten. Rizanesander Räkn. 62 a (1601).

 

Spalt S 8717 band 29, 1982

Webbansvarig