Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRYMSLA, v. -ade; o. SKRYMSLAS l. SKRUMSLAS, v. dep. -ades. vbalsbst. -AN (i UNDAN-SKRYMSLAN), -ANDE (Weste (1807; i bet. 2), Schulthess (1885; i bet. 2)); -ARE (Schultze Ordb. 4411 (c. 1755; i bet. 1)).
Ordformer
(skrumslas 1734c. 1755. skrumsle- i ssg (1769: Skrumsle-Gillen, pl.). skrymsla 1722c. 1755. skrymslas 1595 (: skrymslades vndan, ipf.)1885. skrymtzla 1598 (: vndanskrymtzlatt, sup.))
Etymologi
[sv. dial. skrymsla, skrömsla; jfr nor. dial. skrymsla, mörkna; sannol. avledn. av en l. flera av de sinsemellan närsläktade ordbildningar som föreligga i nor. dial. skrymsl, f., skymning, o. i SKRYMSEL, sbst.1, SKRYMSLE; formerna med u (motsv. sv. dial. skrumsla sej (undan), (söka) dölja sig) sannol. beroende på hypersvecistisk ombildning av dialektala former med öppet ö-ljud l. dyl., delvis möjl. äv. på inflytande från sv. dial. skumma sej undan, söka dölja sig (till SKUM, adj.)]
(†)
1) smyga l. hålla sig undan; hålla sig dold, gömma sig o. d. Stiernhielm Parn. 6 (1651, 1668). Rysserna som .. skrymslades emellan (vall)-Grafwen och Klyfftorna, anföllo Pålackerna medh sine Slungor. Widekindi KrijgH 191 (1671). Schulthess (1885). jfr UNDAN-SKRYMSLA.
2) i hemlighet företa sig ngt, smyga med ngt, spela under täcket; gå ”krokvägar”; förställa sig o. d. (Om parterna) gå och skrymslas, och umgåss medh nogot illistigt förehafwande .. och .. icke wilia sigh inställa (inför domkapitlet), så sluter man theras saak intet wara richtigh. KOF II. 1: 377 (1659); jfr 1. Lind 1: 1586 (1749). Gå intet och skrymslas, utan visa hvad ni för i skölden. Weste FörslSAOB (c. 1815). Schulthess (1885).
Särsk. förb.: SKRYMSLAS UNDAN. (†) till 1: sticka sig undan, dölja sig; hålla sig undan l. dold. Jwar, Måns Olsons son i Ryda .. wille intet præsentera sigh (inför domkapitlet) vthan skrymslades vndan. UppsDP 26/11 1595. Vndan för arbete skrymslas han inthet. Schroderus Comenius 883 (1639). Lind (1749). jfr undanskrymsla.
Ssg: (1, 2) SKRUMSLE-GILLE. (†) samkväm som hålles i hemlighet l. varvid man bedriver sådant som man vill hålla hemligt l. dyl. Weise 1: 207 (1769; t. orig.: heimliche Rantzwinckel).

 

Spalt S 5079 band 26, 1973

Webbansvarig