Publicerad 1972   Lämna synpunkter
SKONERT skωnær4t l. skω4nert l. skω3ner2t (scho´nert (l(äs) sk) Weste, skónärrt Dalin, skonért Ekbohrn (1904)), r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Chapman Skeppsb. 117 (1775) osv.) l. -er (PH 11: 474 (1778) osv.). Anm. Pl-formen -ar har vanl. huvudtonen på första stavelsen, pl.-formen -er vanl. på näst sista stavelsen. Ss. ssgsförled har ordet vanl. betoningen 03~.
Ordformer
(scho- 17781872. sco- 1795. sko- (-oo-) 1768 osv.)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. skonnert; av eng. l. amerik. eng. schooner, scooner (se SKONARE, sbst.2), med sekundärt -t av samma slag som i BUFFERT, HÄVERT, KLYVERT, KOFFERT m. fl.]
sjöt. = SKONARE, sbst.2 Chapman ArchNav. (1768). De 3-mastade och vanliga skonerterna samt galeaserna synas .. komma att bliva standardtyperna inom den seglande handelsflottan. VFl. 1935, s. 189. — jfr BRIGG-, HERMAFRODIT-, KANON-, MÄRSSEGELS-, PROPELLER-, RÅSEGEL-, SNEDSEGELS-, TOPPSEGELS-, TREMAST-, ÅNG-SKONERT m. fl.
Ssgr (sjöt.): SKONERT-BARK. [jfr t. schonerbark] bark (se bark, sbst.2 2) med en byggnad o. riggning som liknar skonarens. 2NF (1917).
-BRIGG. [jfr holl. schoenerbrik, t. schonerbrigg] tvåmastat segelfartyg med gaffelsegel på båda masterna, tre l. fyra trekantförsegel samt vanl. två råsegel på båda masterna; jfr hermafrodit-brigg. Ekbohrn NautOrdb. (1840). Hägg Segel 76 (1935).
-GALEAS. tvåmastat fartyg med mer än en rå på stormasten. SydsvD 1870, nr 26, s. 3.
-LIK. som liknar en skonare(s). Rydberg Frib. 1 (1857).
-RIGG. rigg (av det slag) som föres av en skonare. Balck Idr. 1: 32 (1886).
-RIGGAD, p. adj. [jfr eng. schoonerrigged] som för skonertrigg. TIdr. 1886, s. 4.
-SEGEL. [jfr holl. schoenerzeil, t. schonersegel] gaffelsegel på en skonares fockmast l. stormast. Witt Skeppsb. 34 (1857).
-SKEPP. [jfr holl. schoenerschip] skonare med tre l. flera master, vanl. med fullständig råtackling på fockmasten. Witt Skeppsb. 35 (1857).
-TACKLAD, p. adj. som har skonerttackling. KrigVAH 1849, s. 23.
-TACKLING. [jfr t. schonertak(e)lung] tackling som en skonare för. Chapman ArchNav. (1768).

 

Spalt S 4609 band 26, 1972

Webbansvarig