Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPPERMENT sap1ermän4t, förr äv. SLAPPERMENT, (sbst. o.) interj.
Ordformer
(sapperment 17381963. sappertement 1776. sappertiment 1776. schlapperment 1789. slapperment 17041779)
Etymologi
[sv. dial. sapperment, sappertement; jfr d. sapperment, slapperment; av lt. sapperment, t. sapperment, schlapperment; jfr eng. sapperment; eufemistisk ombildning av SAKRAMENT. — Jfr SAPPER, SAPPERLOTT]
(numera bl. ngn gg arkaiserande) använt ss. förstärkningsord l. svordom l. för att ge uttryck åt känslor, t. ex. missnöje, förtrytelse, förvåning, häpnad; jfr SAKRAMENT 3, DJÄVUL 9, 11, FAN, sbst.1 3, 4, 6, 7. Nej! sapperment! hwad ta’r I mej då för en Mann? Palmfelt Molière 23 (1738). Sapperment så der stod til! Eurén Kotzebue Orth. 3: 31 (1794). Sapperment! all denna friska vind, som går förlorad för oss! Sturzen-Becker 2: 73 (1842, 1861). Sapperment hvilket gästabud! Crusenstolpe Mor. 5: 410 (1843). Delblanc Prästk. 75 (1963). — särsk. (†) i vissa uttr. använda ss. förstärkningsuttryck l. svordomar l. för att uttrycka känslor, t. ex. missnöje, förvåning, häpnad.
a) Guds slapperment. Guds slapperment, iag vet vij kunna iu gå så långt vij vilia, och eij vidare. Bark Bref 1: 196 (1704).
b) [jfr med avs. på första ordet i uttr. VASS, interj., VASSERRA] vass sapperment l. slapperment. Ihre DissJurForm. 10 (1746). Hvass slapperment! här hörs ett stamp och stöflors ljud, / Som säkert min rival från fiskargången bådar. CIHallman 348 (1779). Lät mig känna på pulsen. Was slapperment! det är hög tid att låta öpna ådern. Holberg Mascarad. 6 (1779).
c) [se den etym. avdeln. under POTS 2] pots slapperment. Lagerström Holberg Jean 62 (1744). Pots slapperment, jag glömt — Stendecker hör — va ba? Bellman (BellmS) 4: 21 (1769). Kexél 1: 166 (1789).

 

Spalt S 1167 band 24, 1965

Webbansvarig