Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VASS, interj.
Ordformer
(hvadz 1730 (: Hwadz dalern). hvars 1778 (: hvarstre). vas (hv-, w-) 1674 (: Hvas blätten)1786 (: Hvas jetta). vass (hv-, w-) 1690 (: Waszmänsen)1855)
Etymologi
[utlöst ur (l. elliptiskt för VASSERRA i) sådana uttr. som vasserra tre (se VASSERRA) l. vass-famunder (se FAMMEN)]
(†) ss. uttryck för överraskning l. häpnad l. bedyrande l. eftertryck o. d. (jfr VASSERRA); särsk. ingående i åtskilliga ss. ed l. kraftuttryck använda uttr., t. ex. vass blätten (se BLÄTTEN), vass fammekatten (se FAMMEN), vass män (jfr MÄN, adv.2), vass nopper (se NOPPER), vass pocker (se POCKER, sbst.3 2 l), vass sapperment (se SAPPERMENT slutet b), särsk. (o. i sht, ofta sammanskrivet) i uttr. vass tre l. tri (jfr TRE, räkn. g); jfr FEM, räkn. b, GETA, interj., KO, interj. Beronius Reb. F 4 a (1674). Biet retadt blir, och henne illa stinger / .. Wasztri! hur ondt thet giör! Kolmodin QvSp. 1: 122 (1732). Was män! Gud gifwe jag wore wäl hemma! Lagerström Holberg MadApr. 89 (1736). Åh! vasz .. ! min Syster, inföll Western. I kan komma en Martyr til at svärja. Ekelund Fielding 292 (1765). Nå vasstre, det gick i rappa taget. Carlén Fost. 517 (1840). Dalin (1855).

 

Spalt V 495 band 37, 2014

Webbansvarig