Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPONIFIERA sapon1ifie4ra l. -på1n-, l. 1010—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr SAPONIFIKATION.
Etymologi
[jfr t. saponifizieren, eng. saponify; av fr. saponifier, motsv. nylat. saponificare, ssg av sapo (gen. -ōnis) (se SÅPA, sbst.) o. -ficare, ssgsform av facere, göra (jfr FACIT). — Jfr SAPONIN, SAPONIT]
(i fackspr.) med avs. på fetter o. närbesläktade ämnen: sönderdela l. spalta gm hydrolys med syror l. baser så att såpa, tvål, glycerin l. liknande produkter bildas, försåpa, förtvåla. Till .. (ljusens) beredning användes oxtalg, som saponifieras med kalk vid en temperatur af 140°. Pasch ÅrsbVetA 1837, s. 108. LAHT 1931, s. 781.
Ssg (i fackspr.): SAPONIFIERINGS-METOD. En .. mycket använd saponifieringsmetod är den 1842 af Wilson i England införda svafvelsyresaponifieringen. 2NF 26: 1136 (1917).

 

Spalt S 1162 band 24, 1965

Webbansvarig