Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPONIT sap1oni4t l. -ωn-, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika arter) -er.
Etymologi
[bildat av den svenske kemisten L. F. Svanberg till lat. sapo (gen. -ōnis) (se SÅPA, sbst.) med den i namn på mineral vanliga ändelsen -it; jfr SAVONIT]
miner. vattenhaltigt magnesium-aluminiumsilikat av växlande sammansättning, i berg förekommande i mjuk, såplik konsistens, såpsten. LFSvanberg i VetAH 1840, s. 153. (Bland ruinerna i Zimbabwe) ha också funnits inalles 10 underliga fågelfigurer, utskurna i saponit. 2NF 33: 781 (1922).

 

Spalt S 1162 band 24, 1965

Webbansvarig