Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPONIFIKATION sapon1ifik1aʃω4n l. -på1n-, äv. -atʃ-, l. 100104 r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. saponifikation, eng. o. fr. saponification; vbalsbst. till SAPONIFIERA]
(i fackspr.) sönderdelning av fetter o. närbesläktade ämnen gm hydrolys med syror l. baser, varigm såpa, tvål, glycerin l. liknande produkter bildas, försåpning, förtvålning, tvålbildning. Berzelius ÅrsbVetA 1821, s. 148. 100 del. svinister gifva i saponification 94,65 del. margarinsyra och oljsyra. Dens. Kemi 6: 602 (1830). En af hufvudprocesserna inom fettindustrien är .. (glycerinestrars) spaltning, och detta åstadkommes genom den s. k. saponifikationen. TT 1903, K. s. 42.
Ssgr (i fackspr.): SAPONIFIKATIONS-METOD. TT 1872, s. 297.
-TAL. [jfr eng. saponification number] förtvålningstal, försåpningstal. TT 1897, Allm. s. 323.

 

Spalt S 1162 band 24, 1965

Webbansvarig