Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSI rev1ærsi4 l. re1-, l. -är- l. -er-, förr äv. REVERSINO, sbst. oböjl. (n. Dalin (1855)).
Ordformer
(-si 1740 osv. -sino 1871. -sis 18431855. -sy 17391847)
Etymologi
[jfr t. reversi, reversino, eng. reversi, reversis; av fr. reversi, reversis, ä. fr. reversin, sannol. av (en maskulin motsvarighet till) it. rovescina, f. (jfr span. revesino, m.), till rovescio, omvänd m. m., av lat. reversus, omvänd (se REVERS, adj.); kortspelet har fått sitt namn därav att dess regler voro motsatta reglerna för de flesta andra kortspel]
(förr) kortsp. benämning på ett kortspel för fyra personer, som spelades med 48 kort (alla den vanliga kortlekens kort utom tiorna) o. gick ut på att en spelare antingen skulle försöka få så få stick som möjligt (med så låga kortvalörer som möjligt) l. också få samtliga stick; äv. om parti i dylikt spel, varvid en spelare tagit samtliga stick. Dalin Vitt. 4: 119 (1739). Man söker nu i reversy, tvärtemot hvad fallet är i andra spel, att göra så få stick, och uti dessa stick så få points som möjligt. Lindskog Spelb. 195 (1847). Heidenstam Skog. 185 (1904). Fatab. 1938, s. 156. — särsk. (†) i vissa uttr.
a) göra reversi, ta samtliga stick i reversi. Tersmeden Mem. 3: 64 (1740). HbiblSällsk. 1: 160 (1838).
b) entreprenera reversi, spela ut för att försöka få samtliga stick, sedan man tagit nio stick i reversi. Düben Talism. 5: 32 (1818).
c) rompera reversi, gm att ta ett stick hindra en motspelare från att få samtliga stick i reversi. Palmstierna Reversy 7 (1749). Düben Talism. 5: 32 (1818).

 

Spalt R 1646 band 22, 1958

Webbansvarig