Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERS revær4s, adj.
Etymologi
[jfr eng. reverse; av lat. reversus, omvänd, p. pf. av revertere, vända om, av re- (se RE-) o. vertere (se VERTERA). — Jfr REVERS, sbst.1—3, REVERSERA, v.1, REVERSI, REVERSIBEL, REVERSION, REVERTIER, REVÄR, sbst.2]
(i fackspr.) som går i motsatt riktning (mot vad som är normalt), omvänd. Respirationsströmmen (hos en krabba, som grävt ned sig, befanns vara) .. omvänd jämförd med förhållandet hos krabbor, som leva fritt kringströvande ovan bottenytan. Men denna reversa andningsström fortgick ej utan avbrott. FoFl. 1930, s. 163.

 

Spalt R 1641 band 22, 1958

Webbansvarig