Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPETITÖR re1petitö4r l. rep1-, l. repet1– l. repe1t-, l. 4r, om person m.||(ig.), om fartyg r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -eur)
Etymologi
[jfr d. repetitør, t. repetiteur; av fr. répétiteur, till répéter (se REPETERA). — Jfr REPETITOR, REPETITRIS]
1) (förr) sjöt. motsv. REPETERA 1 c: fartyg som i flotta l. eskader hade till uppgift att repetera signaler från kommandoskeppet, repeterfartyg; ngn gg äv. dels om befälhavare på ett repeterfartyg, dels ss. ett rent vbalsbst. (med prep.-attribut inlett med av). Kan .. (kadetten) ej i Linien observera Chef-Skeppet, ser han efter Repetiteuren. SjöreglÖrlFl. 1785, § 143. Repetitörer af signaler. KrigVAT 1849, s. 194. Sparre Sjökad. 415 (1850; om fartygsbefälhavare). Stenfelt 429 (1920).
2) (utom i a numera bl. ngn gg, om äldre l. utländska förh.) motsv. REPETERA 5: underlärare l. äldre elev som biträder huvudläraren med undervisningen i en läroanstalt l. hjälper eleverna med läxläsningen o. d.; jfr HÖRARE 2, MONITÖR, REPETENT 3, REPETITOR. Pfeiffer 304 (1837). Att vid skolan anställa några extra monitörer, eller så kallade repetitörer. ÅrsbNElSkolSthm 1860 61, s. 19. Lundquist Gontscharow Obl. 148 (1887). PT 1925, nr 84, s. 2 (om befattning vid skogsskola). — särsk.
a) (fullt br.) mil. om biträdande lärare vid militära högskolor o. skjutskolor; jfr REPETENT 3 a, REPETITOR a. Ekstrand Karlbg 68 (i handl. fr. 1864). Repetitör i fältmässig skjutning vid vissa kurser för officerare .. å Rosersberg. UNT(A) 1929, nr 70, s. 2. Repetitörer vid krigshögskolan. SFS 1942, s. 2145.
3) motsv. REPETERA 6: person (pianist) anställd vid en teater o. d. för att hjälpa o. ackompanjera artisterna (sångare, kör, balett) vid instuderandet av deras partier (före de samfällda repetitionerna); äv. om person (musiker) med uppgift att hjälpa till med o. ackompanjera vid dansundervisning o. d., t. ex. vid en teaters elevskola, förr äv. vid krigsskola. För Dansen Förste Repetiteur (N. N.). TheatAlm. 1779, s. 19. I 1804 års stat (för Karlbergs krigsskola) nämnes för första gången en ”repetitör”. Därmed avsågs ännu icke en biträdande lärare utan musikanten vid dansundervisningen. Ekstrand Karlbg 45 (cit. fr. 1804). Repetitören .. åligger att gå Aktörs-personalen vid Sång-partiers inöfvande tillhanda. ReglKTheat. 1834, s. 4. Gerhard Katt 40 (1956).
Ssgr (till 2 o. 3 o. med motsv. bruklighet): REPETITÖRS-ARVODE~020. BtRiksdP 1901, 8Hufvudtit. s. 166 (vid Chalmers tekniska skola).

 

Spalt R 1210 band 22, 1957

Webbansvarig