Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MONITÖR mon1itö4r l. 1– l. 1-, l. 4r, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(moniteur 18301847. monitör 1819 osv.)
Etymologi
[av fr. moniteur, påminnare, förmanare, rådgivare, undervisningsbiträde; av lat. monitor (se MONITOR, sbst.1)]
(förr) pedag. i skola med s. k. växelundervisning: mera försigkommen lärjunge som av läraren utsågs ss. biträde vid undervisningen o. vid skolordningens upprätthållande. SvLitTidn. 1819, sp. 587. Fogelqvist Minn. 22 (1930). — särsk.
a) biträde vid undervisningen i flottans skeppsgosse- o. underbefälsskola o. vid krigsskolan m. m. BtRiksdP 1875, I. 1: nr 1, Bil. nr 3 a, s. 39. Därs. 1902, 5Hufvudtit. s. 57.
b) bildl. Lärdomsskolan .. kallar fram ur hyddorna kraftfulla, lärgiriga ynglingar för att dana dem till menighetens monitörer. Järta 2: 492 (1828). 3SAH 14: 211 (1899).
Ssgr (förr): A: MONITÖR-SYSTEM(ET), se B.
B: MONITÖRS-ADJUNKT. biträde åt monitör. Rådberg Vexelund. 20 (1820).
-BRICKA. ett slags tjänstetecken för monitör. Verd. 1883, s. 133.
-KÄPP. använd av monitör ss. pekpinne. Hagstedt Vexelund. 11 (1821).
-SYSTEM(ET). (monitör- 1826 osv. monitörs- 1826 osv.) Tegnér (WB) 6: 157 (1826).
-TECKEN. jfr -bricka. Hagstedt Vexelund. 12 (1821).
Avledn.: MONITERING, r. l. f. (†) användande av monitörer vid undervisning. BetUnd. 1828, Bil. 2, s. 69.
MONITÖRSKAP, n. (förr) befattning ss. monitör. Hagstedt Vexelund. 25 (1821).

 

Spalt M 1309 band 17, 1945

Webbansvarig