Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REAL, sbst.4, l. REGAL, sbst.1
Ordformer
(real- i ssgr 1649 (: Realsåcker)1673 (: Real Såcker). reall 15711652 (: Reall Socker). regale- i ssg 1549 (: Regale socker). reol 1670. rijall 1543 (: Sucker Rijall))
Etymologi
[av mlt. regāl, rigāl, möjl. av span. regalo, gåva, läckerhet m. m.; jfr fr. régal, kalas, läckerhet (ffr. rigalle, rigale, äv.: glam l. glatt sorl o. d.), it. regalo, gåva; möjl. sammanhörande med it. o. span. gala (se GALA, sbst.) o. fr. galant, it. galante (se GALANT, adj.); ordet har i sv. sannol. delvis anslutits till REGAL, adj. o. sbst.4 (jfr d. o. I 2, II 2 samt holl. royalsuiker, ett slags fint, vitt, genomskinligt toppsocker, fr. sucre royal, socker som raffinerats två gånger). — Jfr REGALERA, v.1]
(†) ett slags konfekt l. (finare) toppsocker. TullbSthm 22/10 1571. 6 topper Reol. BoupptSthm 1670, s. 905, Bil. jfr: Sucker Rijall en ask forderwett för 10 m(ar)c. TullbSthm 26/10 1543; jfr KANARIE, sbst.1 anm.
Ssgr (†): A: REAL-SOCKER. (real- 16491673. regale- 1549) = real, sbst.4 TullbSthm 22/7 1549. BoupptSthm 1673, s. 306 b, Bil. —
B: REGALE-SOCKER, se A.

 

Spalt R 437 band 21, 1956

Webbansvarig