Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GALA ga3la2, stundom GALLA gal3a2, ngn gg gal4a (Anm. Uttalet gal3a2 (gal4a) åsyftas säkerligen ofta med skrivningen gala), r. l. f.; best. (knappast br.) -an (Steffen BrittStröft. 55 (1895), Östergren (1924)).
Ordformer
(gala 1757 osv. galla 1729 osv.)
Etymologi
[jfr d. galla, t. gala, ä. t. galla, fr. o. it. gala; ytterst av sp. gala; av ovisst urspr. Jfr GALANT, adj., o. GALON]
1) festlighet, fest, i sht sådan vid vilken utvecklas stor prakt; särsk. om hovfest; numera nästan bl. ss. första led i ssgr. Vid Hofvet blir stor Galla. SP 1779, s. 453. Den 24 januari .., konungens födelsedag, var stor galla hos generalamiralen. Tersmeden Mem. 5: 198 (1781). 2NF (1908). jfr: Galla, (dvs.) ett offenteligit uptog i skiöna kläder. Biurman Brefst. 138 (1729).
2) högtidsdräkt, festdräkt; i sht om officiell högtidsdräkt (hovdräkt, stor uniform, frack med ordnar o. d.); äv. mer l. mindre oeg. l. bildl.: prakt, stass; numera nästan bl. i uttr. i gala, i högtidsdräkt osv. Pinges-dagen firades i Virestads kyrka, der vi .. sågom .. alt Bonde-folket i galla. Linné Sk. 41 (1751). Här är fråga om gala vid det tillfället. I den händelsen är jag så filosof, att jag blir sjuk, ty hittills har jag ingen sådan dräkt. Adlerbeth (1783) i MoB 9: 158. Hela hofvet, rådet och andra högre ämbetsmän voro tillstädes i full gala. Odhner G3 1: 336 (1885). Senator Ringdahl satt vid sitt frukostbord i en toalett af half gala och half intimitet. Söderhjelm Brytn. 274 (1901).
Ssgr (i allm. till 1): GALA-BAL; pl. -er. Björkman (1889). På aftonen eger galabal rum å slottet. Dagen 1897, nr 219, s. 2.
-DAG. (numera föga br.) dag då fest hålles, särsk. vid hovet; officiell festdag. FörordnYppigh. 1746, s. B 2 a. På en galadag man visar sin kraschan. Rydberg Faust 113 (1876).
(jfr 2) -DRÄKT. festdräkt, särsk. om officiell högtidsdräkt; äv. bildl. SP 1779, s. 630. Iklädd galadräkt, med Nordstjärneordens kommendörstecken. Sander i 3SAH 10: 221 (1895). (Lidners) vers är ständigt klädd i skimrande galadräkt. MLamm i 2Saml. 30: 170 (1909).
-EKIPAGE. jfr -VAGN. TIdr. 1882, s. 165. (Det kungliga) Brudparet åkte i fyrspändt galaekipage med förridare till slottet. Upsala 1919, nr 117, s. 1.
-FÖRESTÄLLNING ~1020. teaterföreställning o. d. som gives i anledning av l. ss. led i (hov)fest; äv. (i sht i annonser o. d.) om (cirkus)föreställning med särskilt storslaget program. AB 1890, nr 16, s. 3. SD 1893, nr 16, s. 1.
-HOVDRÄKT. (†) jfr -DRÄKT. DA 1808, nr 96, s. 1.
(2) -KLÄDD, p. adj. äv. bildl. Almqvist Amor. 75 (1822, 1839). Linné var aldrig galaklädd i sin stil. Levertin Linné 50 (1906).
(jfr 2) -KLÄDER, pl. (numera knappast br.) = -DRÄKT; äv. bildl. Tersmeden Mem. 3: 219 (1744). Dahlgren Calderon 6 (1858; bildl.).
(jfr 2) -KLÄDNING. (†) = -DRÄKT. Själf hade han (dvs. den unge Tersmeden) .. blifvit nödsakad göra sig 3 gallaklädningar. Tersmeden Mem. 3: 219 (1744). Dalin (1852).
-MIDDAG. officiell festmiddag vid hovet. Berndtson (1880). AB(L) 1895, nr 259, s. 2.
-SPEKTAKEL.
1) (numera mindre br.) galaföreställning (på teater). DA 1825, nr 155, s. 1. Linder Tid. 321 (1924).
2) (numera knappast br.) om teaterstycke som uppföres vid galaföreställning. Det serskildt bekostade och upsatta gala-spektaklet Ferdinand Cortez. Beskow Theat. 1832, s. 14. Böttiger 5: 185 (1869, 1874).
-TAFFEL. jfr -MIDDAG. På hofvet aflöste galatafflar och assembléer hvarandra. Snoilsky i 3SAH 14: 63 (1899).
(jfr 2) -UNIFORM. (numera föga br.) stor uniform, paraduniform; äv. bildl. SP 1780, s. 1121. Vår sanna gala-uniform är Äran. Almqvist Amor. 87 (1822, 1839).
-VAGN. praktvagn som användes vid högtidliga tillfällen; i sht om praktfull hovvagn; jfr STATS-VAGN. En galla-vagn, bespänd med 6 hästar. SP 1779, s. 872. En förgyld galavagn i Ludvig XV:s stil. AB 1890, nr 36, s. 2.

 

Spalt G 18 band 10, 1928

Webbansvarig