Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETTO pät4ω l. l. -o (pä`tto Dalin), sbst.
Etymologi
[av it. petto, bröst, av lat. pectus, bröst (jfr PEKTORAL)]
i uttr. in petto [av it. in petto].
a) (numera bl. ngn gg i vissa kretsar) inom sig; för sig (själv); i hemlighet, hemligt; i tankarna, ”på hjärtat”; äv. i uttr. hava l. göra ngt in petto, gå o. fundera l. umgås med planer på ngt resp. för sig själv planera o. besluta att göra ngt. (Jag) har .. in petto utsett honom till (min livmedikus). MoB 2: 117 (1795). (Jag) skulle .. önska, i fall .. du har något in petto i hufvudet, att du på ett papper ville uppsätta dina riksdagstankar öfver hvarjehanda. CFDahlgren (1828) hos Thomander TankLöj. 168. Han ville bygga en liten kyrka på sina plantager in petto. Almqvist Smar. 390 (1845). Detta allt var sagt dels halfhögt, dels in petto af vår lilla pastorska. Bremer Hertha 317 (1856). Siwertz Glasb. 134 (1952).
b) (†) ”in spe”. Hedberg Dagt. 88 (1876). De blifvande prostarna ”in petto”. Verd. 1886, s. 210 (om skolpojkar som läste hebreiska).

 

Spalt P 773 band 20, 1953

Webbansvarig