Publicerad 1950   Lämna synpunkter
ONSDAG ωn4s~da1g l. 40, l. (vard.) ωn4sta, i vissa trakter äv. ω4n-, förr äv. ODENSDAG, r. l. m.; best. -dagen ωn3s~da2gen l. 4~10 l. 400 osv. (jfr Boivie SvSpr. 235 (1820)) l. (vard.) -dan ωn4stan osv.; pl. -dagar 3~20 l. 4~10 l. 400.
Ordformer
(oden- (-dh-) 15241630. odens- (-dh-, -sz-) 15221847. ogens- 1642. ondens- 1545. onds- (-dz-) 16771739. ons- (-ss-) 1521 osv. onst- 1589. ottins- 1523. wnst- 1559)
Etymologi
[fsv. oþinsdagher, motsv. dan. o. nor. onsdag, isl. óðinsdagr, mlt. wodensdach, woensdach, nl. woensdag, feng. wodnesdæȝ (eng. wednesday); efter lat. dies Mercurii, Mercurius’ dag, onsdag, av ODEN o. DAG (se d. o. I 3 a κ)]
veckans fjärde dag (mellan tisdagen o. torsdagen), den dag som är mitt i veckan. I dag är det onsdag. Tidningens nummer för onsdagen den 8 juli blev beslagtaget. Onsdagens storm förorsakade allvarliga trafikrubbningar. Onsdagen (förr äv. om onsdagen) därefter blev han sjuk. Jag betalar räkningen på (äv. om) onsdag l. nästa onsdag (förr äv. på onsdagen nästkommande). Förra onsdagen (förr äv. i l. uti nästförledne onsdag) rägnade det. Sammanträdena hållas på (l. om) onsdagarna (förr äv. om l. på onsdagen). Händelsen inträffade (på, förr äv. om) en onsdag. Jag skall göra det färdigt till på (l. om) onsdag, till nästa onsdag (förr äv. till nästa onsdagen). Han brukar komma varje onsdag. Onsdagar och fredagar hålles kontoret öppet kl. 10—14. Du får inte komma (på) en onsdag. Han kommer på onsdag afton. Nyårsdagen infaller i år på en onsdag (förr äv. på onsdagen). SthmSkotteb. 3: 191 (1521). Om Odensdagen ther nest effter. Svart G1 114 (1561). På onstdagien nest kommendis. SkrGbgJub. 6: 150 (1589). Uthij nestförledne odensdagh. OxBr. 3: 57 (1623). Blef .. beslutet, .. att consistoria skulle ordinarie hollas på odensdagen. Annerstedt UUH Bih. 1: 288 (i handl. fr. 1627). Hvilket skedde om en odensdag. NoraskogArk. 4: 93 (1637). Till nästa Odhensdaghen. ConsAcAboP 1: 340 (1648). Faller Jwledagen på Onszdagen. Tå blifwer hårder winter. Meyerus Alm. 1673, s. 20. SDS 1948, nr 348, s. 1. — jfr ASK-, DYMMEL-, FASTLAGS-, KLOCK-, PÅSK-ONSDAG. — särsk. i uttr. i onsdags, sistlidna onsdag, i (förr äv. om) onsdags kväll, morse, på kvällen resp. morgonen sistlidna onsdag; förr äv. förra onsdags, i onsdags. VDAkt. 1650, nr 83. Hanses hustru bekiändhe sigh .. i odensdags 8 dagar sedan wara hem kommen. ConsAcAboP 4: 8 (1671). Det skedde om onsdags afton. Murberg FörslSAOB (1791). Förra onsdags. Topelius Läsn. 5: 149 (1880).
Ssgr: ONSDAGS-AFTON~20, äv. 1032. —
-EFTERMIDDAG~1020, äv. ~1002 l. 103020. SthmStadsord. 2: 328 (1713; skrivet ss. två ord).
-FASTA, r. l. f. [jfr t. mittwochfasten] kyrkohist. om förh. under den kristna kyrkans första århundraden (till c. 400): fasta som enl. sedvänjan skulle iakttas på onsdagarna. LPetri Kyrkiost. 47 a (1566).
-FÖRMIDDAG~020 l. ~200, äv. ~102 l. 10302. —
-KVÄLL~2, äv. 104. —
-MORGON~20, äv. 1032. Rosenstein 3: 277 (1788; skrivet ss. två ord).
-NATT~2, äv. 104. om natten mellan en onsdag o. en torsdag (l. ngn gg mellan en tisdag o. en onsdag). —
-NUMMER. av tidning. SvT 1852, nr 17, s. 2.
-NY, n. (bygdemålsfärgat) ny (se ny, sbst.) som infaller på en onsdag. Onsdagsnyet bestämmer vädret för tre nyn. AntT VII. 2: 22 (1883; fr. Västergötl.).
-PREDIKAN. predikan som i enlighet med 1686 års kyrkolag hålles varje onsdag. VDAkt. 1731, nr 553.
-PREDIKNING. = -predikan. Kyrkol. 2: 4 (1686).
-SIRAP. (†) förtärd till korngrynsgröt på onsdagskvällarna. Ödmann Hågk. 75 (c. 1805; uppl. 1918).

 

Spalt O 986 band 19, 1950

Webbansvarig