Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEFRIDIE nefri4die, n.; best. -et; pl. -er. Anm. Stundom användes den nylat. formen nefridium.
Etymologi
[jfr t. nephridie, eng. nephridium; av nylat. nephridium, diminutivbildn. till gr. νεφρός, njure (se NEFRO-)]
zool. primitivt utsöndringsorgan hos vissa lägre ryggradslösa djur, vilket fungerar som en njure, segmentalorgan, ”njurkanal”. 2NF 35: 697 (1923).

 

Spalt N 428 band 18, 1947

Webbansvarig