Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEFRO- nef1ro- l. ne1f-, l. -rå- l. -rω-, l. (då andra ssgsleden börjar med vokal) NEFR- nef1r- l. ne1fr-.
Ordformer
(förr äv. nephr(o)-)
Etymologi
[ytterst av gr. νεφρ(ο)-, ssgsform till νεφρός, njure, till en ieur. stam negṷhr-, som bl. a. föreligger i NJURE. — Jfr NEFRIDIE, NEFRIT, NEFROS]
(i allm. med.) i ssgr: som har avseende på njurarna, njur-.
Ssgr: A: NEFR-ALGI -algi4, r.; best. -n l. -en; pl. (om olika fall l. slag av nefralgi) -er. [jfr t. nephralgie, eng. nephralgia, fr. néphralgie; jfr myalgi] njursmärta, njurkolik. KonvLex. (1863). Wernstedt (1935).
-EKTOMI -äktåmi4 l. -to- l. -tω-, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. (om olika fall av nefrektomi) -er. [jfr t. nephrektomie, eng. nephrectomy, fr. néphrectomie; jfr ex- o. -tomi] operativt avlägsnande av njure. Hygiea 1887, s. 242. Nefrektomi utföres vid tuberkulos, svulstbildning m. fl. sjukdomar i njuren. 3NF (1931).
B: NEFRO-SKLEROS—04. [jfr nylat. nefrosclerosis] njurskrumpning, skrumpnjure. 2NF 33: 1003 (1922). Jacobæus HjärtBlodSj. 100 (1935).
-STOM -stå4m, n.; best. -et; pl. = l. -er. [jfr eng. nephrostoma, nephrostome, fr. néphrostome; till gr. στόμα, mun (jfr stomatol)] zool. den inre öppningen av ett nefridie. 2NF 35: 697 (1923).
-TOMI—04. [jfr t. nephrotomie, eng. nephrotomy, fr. néphrotomie] operation varvid njuren blottlägges o. framdrages, så att ett insnitt kan göras däri. Ekbohrn (1868, 1904). LbKir. 1: 506 (1920).

 

Spalt N 429 band 18, 1947

Webbansvarig