Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEFELOMETER ne1felome4ter l. nef1-, l. -å- l. -ω-, l. 01—, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[jfr t. nephelometer, eng. nephelometer; av gr. νεφελο-, ssgsform till νεφέλη, moln (se NEFELIN), o. μέτρον, mått (se -METER)]
kem. apparat för bestämmande av grumlighet (fällning) i en vätska (med ledning av det därifrån reflekterade ljusets styrka). KemT 1907, s. 180.

 

Spalt N 428 band 18, 1947

Webbansvarig