Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MODD, adj.
Etymologi
[ombildning av MOD, adj.1]
(†) trött, utmattad. (Bromsen) stynger och Suger .. (kons) eigit blodh, / Så hon löper sin been både trött och moddh. Aschaneus HwsRegl. 23 (1614). Schenberg (1739).

 

Spalt M 1217 band 17, 1945

Webbansvarig