Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MODELIG, adj.; adv. = (Lucidor (SVS) 210 (1672: stolt-modlig)), -EN (RP, VDAkt.).
Ordformer
(modelig(-) 1636c. 1700. modlig(-) 1672)
Etymologi
[jfr d. modelig; sannol. utvidgad form av MODIG]
(†)
1) = MODIG 5. Vij moste intet förlyda oss, som vore vij så bass, uthan tala modeligen och alffvarligen. RP 6: 434 (1636). Den Rätta Adels Dygde Wääg Huilken .. Herr Lorents von der Linde .. Modligen gått. Lucidor (SVS) 191 (1672).
2) om gråt l. tårar: bitter; jfr MODIG 6 slutet. (Jag) kan doch det iag må modeligen begråta icke bringa mit hierta til någon Affection Emot Hr Jahan. VDAkt. 1676, nr 233. Ute stod folke Liten Lagmanszon, / han fälde så modelig tåår. Visb. 3: 533 (c. 1700).

 

Spalt M 1218 band 17, 1945

Webbansvarig