Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOD, adj.2 -are.
Etymologi
[möjl. ombildning av MODD, p. adj., i anslutning till fsv. moþer (se MOD, adj.1); jfr 2LUÅ I. 35: nr 3, s. 293 (1939)]
(†) som har lust (till ngt); hågad; angelägen; jfr MODD, p. adj. 2. (De inbjudna bröllopsgästerna) wille icke komma, lätandes sigh modhare wara om theras åker och köpenskap, än om sådana bodh. LPetri 2Post. 304 a (1555). Swedberg Ungd. 60 (1709).

 

Spalt M 1215 band 17, 1945

Webbansvarig