Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MISSIONÄR miʃ1ωnä4r l. 4r, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. -er; förr äv. MISSIONARIE, m., anträffat bl. i sg. best. -arien o. pl. -arier. Anm. I ä. tid användes äv. den nylat. formen missionarius, stundom med lat. böjning. Holm NSv. 149 (1702: Missionarios, ack. pl.), Oldendorp 2: 257 (1788).
Ordformer
(missionarien, sg. best. 17401773. missionarier, pl. 17371849. missionär (-air) 1746 osv.)
Etymologi
[jfr d. missionær, t. missionar, missionär, eng. missionary; av fr. missionaire resp. nylat. missionarius; till MISSION 3]
person som (i sht på uppdrag av en missionsorganisation) bedriver missionsarbete; i sht i fråga om yttre mission; äv. (i sht i ssgr) i fråga om sjömansvård o. d. FinKyrkohSP 4: 317 (1737). Den man, som på allvar väckte den Svenska församlingens nit för den utländska missionen, var doctor Fjellstedt, hvilken som missionär arbetat i Indien och Mindre Asien. Landgren ProtestMissUppk. 1: 47 (1871). Sandegren SvMissIndKyrka 44 (1924). — jfr EVANGELIST-, JESUIT-, JUDE-, LAPP-, LÄKAR(E)-, METODIST-, SJÖMANS-, STADS-, ZENANA-MISSIONÄR m. fl. — särsk. allmännare l. bildl., motsv. MISSIONERA slutet. Jag är antastad av teosofer och spiritister, som (utan framgång) vilja göra mig till missionär för sin lära. ZTopelius (1894) i SnoilskyVänn. 2: 357.
Ssgr: A (numera mindre br.): MISSIONÄR-BANA(N), -KALL, se B.
B: MISSIONÄRS-AVSKILJNING~020. högtidlig akt varigm ngn avskiljes för missionärskallet; jfr -invigning. PT 1904, nr 133 A, s. 3.
-BANA(N). (missionär- 1847) jfr bana, sbst.1 1 g γ. Francke föreslog Kjernander att beträda missionärbanan. BL 13: 155 (1847).
-BOSTAD~02 l. ~20. Stationen Paramakudi har nu kunnat byggas ut med missionärsbostad och andra behövliga hus. Sandegren SvMissIndKyrka 265 (1924).
-FAMILJ. Brundin MissKyrka 321 (1924).
-HEM. särsk.: pensionat inrättat bl. a. för att för kortare tider mottaga hemkommande missionärer o. missionärsfamiljer. Brundin MissKyrka 320 (1924).
-HUSTRU. SAOL (1900, 1923). MissVerkVäg 233 (1934).
-INVIGNING~020. Tamm SammansOrd 82 (1900).
-KALL, n. (missionär- 1903. missionärs- 1900 osv.) Tamm SammansOrd 82 (1900). Brundin MissKyrka 277 (1924).
-KANDIDAT. jfr kandidat 2. LD 1905, nr 158, s. 2.
-KÅR. Den i Kina verksamma missionärskåren. Andersson Drak. 273 (1926).
-PAR. man o. hustru som båda äro missionärer. DagbrKongo 149 (1911).
-VIGNING. = -invigning. Brundin MissKyrka 305 (1924).
Avledn.: MISSIONÄRINNA10032, f. (numera knappast br.) kvinnlig missionär. Landgren ProtestMissUppk. 1: 31 (1871). GHT 1897, nr 66 A, s. 2.
MISSIONÄRSKA, f. (numera föga br.) kvinnlig missionär. GHT 1895, nr 233 B, s. 1. Östergren (1932).

 

Spalt M 1083 band 17, 1944

Webbansvarig