Publicerad 1944   Lämna synpunkter
METODIST met1ωdis4t l. me1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet meth-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. methodist, fr. méthodiste; avledn. av METOD]
1) (†) med. anhängare av en viss medicinsk skola; läkare som förfar vetenskapligt o. konstmässigt. VetHLäk. I. 4: 51 (1794). Dalin (1871).
2) (†) person som tillämpar sträng metod; metodiker. Järta 2: 509 (1828). Lättsinniga, ojemna karakterer förråda ofta i småsaker en ordentlighet, som någongång utskämmer den noggrannaste methodist. Kullberg Mem. 3: 91 (1836). Dalin (1871).
3) urspr.: person som i sina studier o. sin livsföring (i sht vid omvändelsen) följer en viss metod, i sht: medlem av bröderna Wesleys krets i Oxford (organiserad i en klubb 1729), wesleyan; numera: anhängare av metodismen, medlem av metodistiskt kyrkosamfund. Qväkerske halsstarrige methodister. Humble Novator 377 (1728). I London blef jag bekant med Wesley och methodisternas societet. KyrkohÅ 1912, MoA. s. 74 (1743). 3NF 13: 1258 (1930). jfr: Den noggranna regelbundenheten af .. (bröderna Wesleys) lefnad, så väl som studier, föranledde en ung man af ChristChurch (ett College i Oxford) att säga: ”här har ett nytt sällskap af Methodister uppkommit”. Frey 1841, s. 6.
Ssgr (till 3): METODIST-DOP. dop bland metodister enl. metodistisk ritual. Ett metodistdop bör .. bekräftas. NDA 1898, nr 8, s. 2.
-EPISKOPAL, m.||ig. medlem l. anhängare av metodist-episkopal-kyrkan. NF 37: 743 (1925).
Ssgr: metodist-episkopal-församling. församling hörande till metodist-episkopal-kyrkan. SFS 1892, Bih. nr 5, s. 40.
-kyrka. benämning på den i Amerika i slutet av 1700-talet under biskoplig ledning grundade, sedermera vida spridda metodistiska kyrkan. Frey 1841, s. 14 (om amerikanska förh.).
-EPISKOPAL, adj. hörande till metodist-episkopalkyrkan. Metodist-episkopala församlingar. FinlStatskal. 1893, s. 373.
-FÖRSAMLING. jfr församling 3. Callerholm Stowe 343 (1852).
-HYMN. jfr -psalm. Callerholm Stowe 213 (1852).
-HÖGSKOLA~020. En nordisk metodisthögskola upprättas (i Göteborg). Upsala(A) 1923, nr 22, s. 1.
-KAPELL. jfr kapell, sbst.1 1. Wingård ChrKyrk. 158 (1843).
-KONFERENS. Frey 1843, s. 241.
-KYRKA.
1) till metodistisk gudstjänst använd kyrka. Auerbach (1911).
2) metodistförsamling. Frey 1841, s. 15. Mulattqvinnan var medlem af metodistkyrkan. Callerholm Stowe 404 (1852).
-MISSION. Landgren ProtestMissUppk. 1: 128 (1871).
-MISSIONÄR.
-PREDIKANT. Frey 1843, s. 241.
-PRÄST. Lundell (1893).
-PSALM. Callerholm Stowe 310 (1852).
-SAL. samlings- l. gudstjänstsal för metodister. Lundin NSthm 225 (1888).
-SAMFUND~02 l. ~20. Frey 1841, s. 7.
Avledn.: METODISTISK, adj. [jfr t. metodistisch, eng. metodistic, methodistical] adj. till metodism o. metodist 3. Den metodistiska kyrkan. Ett metodistiskt samfund, kapell. Humble Novator 379 (1728). Methodistiska predikanter. Geijer I. 1: 266 (1845).

 

Spalt M 897 band 17, 1944

Webbansvarig