Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MINIMUM mi4nimum l. 302 (mi`nimumm Dalin), n.; best. minimet, i best. anv. dock vanl. utan slutart.; pl. minima.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. minimum, av lat. minimum, n. av minimus, minst (se MINIM)]
om det minsta l. lägsta värde l. antal l. belopp o. d., som är möjligt l. tillåtet l. som kan komma i fråga l. som förekommer i ett visst fall; lägsta l. understa gräns; om den lägsta punkt till vilken ngt når (nått) ner; lägsta nivå; lägsta frekvens; äv.: obetydlig mängd (av ngt), obetydlighet; motsatt: maximum. AdP 1800, s. 1141. Bönderne ville ej .. hafva representationen bestämd till .. 250 personer, utan detta såsom ett minimum. Liljecrona RiksdKul. 287 (1840). (Pöbel) den der på ett minimum af bildning grundar ett maximum af anspråk. BEMalmström 7: 410 (1845). Hvarje dag förekomma tvenne maxima och tvenne minima (av luftelektricitet). Hildebrandsson Buchan 211 (1874). I de djupaste dalarna (flöt) en bäck med ett minimum af vatten. NordT 1896, s. 315. SvTeolKv. 1936, s. 110. — jfr EXISTENS-, INTENSITETS-, RETNINGS-MINIMUM m. fl. — särsk.
a) mat. om storhet som är den minsta bland alla med samma egenskaper. Björling Alg. 1: 152 (1861). TMatFysKemi 1919—20, s. 9.
b) meteor. om det lägsta lufttrycket inom ett visst område; vanl. i utvidgad anv., om område med lägre lufttryck än omgivningen, barometerminimum. Hildebrandsson Buchan 28 (1874). I omgifningarna af minimet blåser vinden in mot minimet. Moll Fys. 1: 62 (1897). Lundström Sjöfr. 128 (1929). — jfr BAROMETER-, LUFTTRYCKS-MINIMUM.
Ssgr: A: MINIMI-ANTAL~02, äv. ~20. Snellman Stat. 267 (1842).
-AVGIFT~02, äv. ~20. ÖgCorr. 1854, nr 2, s. 2.
-DIMENSION. 1NJA 1874, s. 585.
-DJUP, n. i sht i hav l. vattendrag o. d. VFl. 1912, s. 98.
-FORDRAN. jfr -fordring.
-FORDRING. (minimi- 1843 osv. minimum- 1900) i sht i fråga om kunskapsfordringar för examina o. d.; vanl. i pl. BerRevElLärov. 1843, s. 129.
-GRÄNS. understa gräns (för ngt). BtRiksdP 1874, I. 1: nr 1, Bil. nr 3 a, s. 10. —
-HASTIGHET~102, äv. ~200. FFS 1897, nr 4, s. 43.
-INKOMST~02, äv. ~20. —
-KAPITAL, n. ekon. om det minsta aktiekapital som ett aktiebolag med visst maximikapital måste äga. NerAlleh. 1871, nr 41, s. 2.
-KRAV.
-KURS. om den minsta kurs som fordras för viss examen o. d. NF 4: 1569 (1881).
-LÄNGD. Fredenberg Sågtimm. 4 (1892).
-LÖN. (minimi- 1881 osv. minimum- 1898) särsk. om för vissa yrken l. vissa arbetargrupper fastställda löner, som icke få underskridas vid regelmässigt lönearbete. NF 4: 1569 (1881).
-MÅTT.
-PRIS, n. lägsta tillåtna pris. —
(a) -PROBLEM. mat. problem som består i bestämmandet av en funktions minimum. NF 10: 1149 (1886).
-STORLEK~20 l. ~02. SFS 1900, nr 78, s. 5.
-STRAFF.
-TEMPERATUR. (minimi- 1880 osv. minimum- 19011903) Rubenson Meteor. 107 (1880).
-TERMOMETER. (minimi- 1826 osv. minimum- 18881942) i sht fys. o. meteor. termometer som anger den lägsta temperatur som förekommit på termometerns plats sedan en viss tid; ofta i uttr. maximi- och minimitermometer (se under maximi-termometer). Berzelius ÅrsbVetA 1826, s. 68.
-TID. Löfgren TenngjH I. 1: 20 (1925; i fråga om lärotidens längd inom tenngjutareskrået).
-VIKT. Palmstierna Artill. 116 (1872).
-VILLKOR~02, äv. ~20. NoK 19: 8 (1923).
-VÄRDE. UB 2: 125 (1873; i fråga om barometerstånd).
-ÅLDER. SFS 1892, nr 54, s. 1. Minimiåldern för barns anställning i fabriker. EkonS 2: 574 (1901).
B (mindre br.): MINIMUM-FORDRING, -LÖN, -TEMPERATUR, -TERMOMETER, se A.

 

Spalt M 1011 band 17, 1944

Webbansvarig