Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARKETENTERI mar1ketän1teri4, n.; best. -et l. -t; pl. -er (HSH 3: 185 (1713) osv.) ((†) = (WoJ (1891))).
Ordformer
(förr äv. skrivet -rie. marke- 1749 osv. marqve- (-que-) 16831829)
Etymologi
[jfr d. marketenderi, marketenteri, nor. marketenteri, t. marketenderei; till MARKETENTARE]
värksamhet l. affärsrörelse för försäljning av matvaror, drycker, tobak o. andra förnödenhetsartiklar till soldater inom deras förläggning l. ute i fält l. till personalen vid ett större företag (på l. nära dess arbetsplats); ofta konkret, om lokalen för dylik rörelse. Hålla, driva, förr äv. idka marketenteri. At inge okiände Marquetenter .. wid Arméen något Marquetenterie och handel olofligen drifwa måge. Schmedeman Just. 844 (1683). Trenne Marketenterier förse (i Höganäs) .. med spisning allt det gruf-folk, som ej har egen hushållning. Ruuth PVetA 1813, s. 15. Vid varje kompani och likställt förband anordnas (under krigsmässiga förhållanden) marketenteri. IntendTjKr. 79 (1923). DN(A) 1931, nr 118, s. 28 (vid ett nybygge). Anm. Vard. förekomma kortformerna markis mar4kis, n.; i best. anv. utan slutartikel; o. marka mar3ka2, r. l. f. (vanl. i sg. best. -an). Landsm. XVIII. 8: 27 (1900: markis). Om ja skulle smita in på markis å få en kopp kaffe. Petersson 91Karlsson 1938, s. 2. DN(A) 1942, nr 103, s. 7 (: markan).
Ssgr (i sht mil.): MARKETENTERI-BYGGNAD. konkret: byggnad för marketenterirörelse. SFS 1894, Bih. nr 41, s. 13.
-FARTYG~02 l. ~20. (förr) fartyg för transport av marketenterivaror o. för bedrivande av marketenterirörelse. VFl. 1923, s. 90.
-KASSA. kassa vid ett truppförband, bildad av vinstmedel från dess marketenterirörelse. RiksdRevStatsv. 1900, s. 96.
-KISTA. jfr -låda. 2NF 17: 1002 (1912).
-LÅDA, r. l. f. låda för förvaring o. transport av ett marketenteris redskap o. varor; äv. om mindre marketenteri som åtföljer trupp i fält. TLev. 1911, nr 23, s. 1.
-RÖRELSE.
-STÅND. salustånd för marketenterirörelse. DA 1793, nr 146, s. 1.
-VAGN. för transport av ett marketenteris redskap o. varor. Billmanson Vap. 82 (1880).
-VARA, r. l. f. vara som är avsedd att användas inom marketenterirörelse l. som tillhandahålles av ett marketenteri. IntendTjFält 86 (1905).

 

Spalt M 334 band 16, 1942

Webbansvarig