Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARKETENTARE mar1ketän3tare2 l. 10400 (markete´ntare Weste; -tä´nntare Dalin), m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. =; förr äv. MARKETENT, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(mar- 16121708. marchi- 1625. marckon- c. 1640. mark- 17111757. marka- (-rca-) 16211646. marke- (-rche-, -rcke-) 1622 osv. marqua- 1625. marqve- (-que-) 16511829. marqvi- c. 1698. merca- 1618. -tanter, pl. 1622. -tent 16121755. -tentare (-täntare) 1680 osv. -tentere 16251752. -tändare 1821)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. marketender, marketenter; av nt. marketenter, t. marketender, av ä. it. mercatante, handlande (motsv. eng. merchant, fr. marchand), till (ett icke anträffat) gallorom. mercatare, gå på torget o. handla l. dyl., av lat. mercatus (se MARKNAD). — Jfr MARKETENTERI, MARKETENTERSKA]
person som förestår l. bedriver marketenterirörelse. Widekindi G2A 103 (i handl. fr. 1612). Nödige Marquetentare (skola) antagas, för att förse Militairen med dess dageliga behof af lifsmedel och kramvaror. SPF 1820, s. 519. PT 1917, nr 50 A, s. 4. — jfr KOMPANI-MARKETENTARE.
Ssgr: A (†): MARKETENT-SKEPP. marketenterifartyg. Siöart. 1685, art. 169.
-VAGN, se B.
B (numera i sht vard.): MARKETENTAR- l. MARKETENTARE-BOD. för marketenterirörelse. KrigVAT 1849, s. 435.
-STÅND. marketenteristånd. PH 15: 337 (1792). Böök ResSv. 66 (1924).
-VAGN. (-tent- 17001705. -tentar(e)- 1687 (: -tentere-) osv. -tenter- 1696) marketenterivagn. OSPT 1687, nr 6, s. 1. WoJ (1891).
C (†): MARKETENTER-VAGN, se B.

 

Spalt M 333 band 16, 1942

Webbansvarig