Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARKATTA ma3r~kat2a, f. l. r.; best. -an; pl. -or; förr äv. MARKATT, m. l. r.; best. -en; pl. -er (möjl. att hänföra till sg. markatta; G1R 21: 151 (1550), Amer. 29 (1675)) l. -ar (Spegel GW 239 (1685)).
Ordformer
(mar- 1538 osv. marr- 1621. -katt (-kat) 1538c. 1730. -katta (-kata) c. 1600 osv. -katte 1739)
Etymologi
[jfr ä. d. markat, merkat, d. marekat, nor. marekatt; av mnt. merkatte (motsv. fht. merekazza, t. meerkatze), möjl. med en urspr. bet.: katt som kommit över havet, o. i sv. ombildat i anslutning till MAR o. KATTA, sbst., resp. KATT]
apa av släktet Cercopithecus Erxl.; i pl. äv. ss. benämning på detta släkte. Gröna l. grågröna markattan, Cercopithecus sabæus Lin. VarRerV 52 (1538). Russin för kongens Markatta. HovförtärSthm 1668 A, s. 82. Markattar finnes mest i Huusen hoos the Rjke. Spegel GW 239 (1685). Hvad gjör icke Tysken för penningar? Sade bonden om markattan. Lind (1749). Markattorna äro små och hafva lång svans. Berlin Lrb. 36 (1876). Omgivna av en skara .. beundrare slogos .. ilskna som markattor tvenne lärjungar tillhörande studentklassen. Bergman Mark. 165 (1919). — särsk.
a) i uttr. vill du se kungens markatta, visa ngn kungens markatta o. d., i fråga om ett (i sht förr brukligt) skämt varvid man efter att ha frågat ngn om han vill se ”kungens markatta” låter honom se sig själv i en spegel. Pigorna brukade .. tala om sagor om kungen och visade kungens markatta. Strindberg TjqvS 1: 4 (1886).
b) bildl., nedsättande, om person (som är ful l. elak l. ilsken l. dyl.); vanl. om kvinna. ConsEcclAboP 473 (1660; om man). Den där högfärdiga Markattan. Björn FörfYngl. 21 (1792). Din satans markatta! Envallsson Walltr. 4 (1793). Mimi Pollaks gnistrande lilla markatta till kammarjungfru (i pjäsen Trettondagsafton). SvD(A) 1933, nr 100, s. 18.
Ssgr: MARKATT- l. MARKATTS- l. (numera bl. vard.) MARKATTE-ANSIKTE~020 l. ~200. (markatt- 1784 osv. markatte- 17491891. markatts- 1889 osv.) [jfr t. meerkatzengesicht] en markattas ansikte; vanl. bildl., nedsättande, om (fult) människoansikte. Lind (1749; under affen-gesicht). De stackars .. flickorna, ofta med markattsansikten. Laurin 3Minn. 222 (1931).
-FYSIONOMI. (markatt- 1853 osv. markatte- 1891. markatts- 1889 osv.) jfr -ansikte. Dalin (1853).
-LIK, adj. (markatt-) särsk. zool. i uttr. markattlika apor, familjen Cercopithecidæ, hundapor. SvUppslB (1924).
-LIKNANDE, p. adj. (markatt-) särsk. zool. i uttr. markattliknande apor, markattlika apor. 4Brehm 1: 186 (1920).

 

Spalt M 328 band 16, 1942

Webbansvarig