Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LARSMÄSSA la3rs~mäs2a, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(larens- 1524 (: larensmesse tijdt). lares(s)- 15861589. laris(s)- 15891590. lars- 1576 osv. lauris- 1587. lauritz- 1587. lauure- 1589)
Etymologi
[fsv. larsmässa, av laurenzmässa (lafrinze, larens); av personnamnet LARS, av lat. Laurentius, o. MÄSSA]
urspr.: högtid som hölls på den helige Laurentius’ (döds)dag (den 10 augusti); äv.: marknad som hölls på denna dag; numera bl. (i folkligt spr.) ss. benämning på denna dag. SthmTb. 27/2 1576. Gammal Rogh (sås) ifrån Oluffzmässe till Larsmässe. Brahe Oec. 96 (1581; uppl. 1920). Larsmässan i Söderköping. Botin Utk. 367 (1761; om marknad). Vid Larsmessan gör jag alltid min handel. Men Gabriella plär vara road af de der marknadsfärderna. Carlén Rosen 687 (1842). Östergren (1931).
Ssgr (i sht i folkligt spr.): A: LARSMÄSS-BAL. jfr BAL, sbst.1 På Larsmässbal med glans och ståt / re’n ljusen flämta matt. Karlfeldt FlBell. 49 (1918).
-BRUD. (i Finl., förr) jfr -BRÖLLOP. HLittSt. 3: 116 (c. 1890; i fråga om förh. c. 1820). Weman Aftonkl. 92 (1919).
-BRÖLLOP. (i Finl., förr) om ett vid larsmässetiden hållet upptåg, vid vilket förekom en ung flicka klädd till brud. HLittSt. 3: 116 (c. 1890; i fråga om förh. c. 1820).
-PÄRON. (larsmäss- 17561926. larsmässe- 17621924) (i sht förr) päron(sort) mognande omkring den 10 augusti; jfr AUGUSTI-PÄRON. Trolle-Bonde Hesselby 155 (i handl. fr. 1756). Silfverstolpe Vard. 11 (1926).
-STRÖMMING. (i vissa trakter) fångad omkring den 10 augusti. Fet, rar larsmäsströmming. Samzelius Fänr. 102 (1899). Hembygden- (Hfors) 1910, s. 238.
B: LARSMÄSSE-DAG. (larsmässe- 1681. larsmässo- 17341852) FörordnPrästerskUpbörd 8/2 1681, § 1. Berlin Lrb. 172 (1852).
-MARKNAD. hållen den 10 augusti. HammarkDomb. 6/5 1601. SvKulturb. 3—4: 245 (1930; i fråga om förh. i Göteborg på 1850-t.).
-PÄRON, se A.
-RÅG. (larsmässe- 1790. larsmässo- 17421881) (†) rågsort som utsås omkring den 10 augusti. VetAH 1742, s. 107. Hofberg Skogsbyggarl. 16 (1881).
-TID(EN). (larsmässe- 1524 osv. larsmässo- 15891885) Køpet skedde wijd larensmesse tijdt. OPetri Tb. 27 (1524; uppl. 1929). Kalm VgBah. 243 (1746). Schulthess (1885).
C: LARSMÄSSO-DAG, -RÅG, se B.
-SÄD. (†) jfr LARSMÄSSE-RÅG. Barchæus LandthHall. 114 (1773).
-TID, se B.

 

Spalt L 305 band 15, 1939

Webbansvarig