Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KREDITERA kred1ite4ra l. kre1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.1 -ade ((†) ipf. -te OxBr. 11: 514 (1633)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. skrivet cr-)
Etymologi
[jfr t. kreditieren, eng. credit, fr. créditer (i bet. 2 a); avledn. av KREDIT, sbst.1]
1) motsv. KREDIT, sbst.1 1.
a) (mindre br.) ingiva förtroende för (ngn l. ngt), giva (ngn l. ngt) anseende; motsatt: misskreditera; jfr ACKREDITERA 3. Samtiden 1873, s. 3. Denna uppfattning bidrog just icke till att kreditera universiteten. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 170 (1898). Män emellan var (på 1820-talet) ett hederligt rus mycket krediterande. Kleen Kvinn. 66 (1910). — jfr DE-, DIS-, MISS-KREDITERA.
b) (†) tro (ngn); ha förtroende för (ngn) i fråga om affärer o. d. VDAkt. 1698, nr 150. Så skall för Capare man ock få fritt lovera, / När som en Svensk och Ryss hvarannan creditera. Frese VerldslD 16 (1715, 1726).
2) (†) motsv. KREDIT, sbst.1 2.
a) [jfr fr. être crédité, vara ackrediterad] ackreditera (se d. o. 2). Penningarne anlangande, var han crediterat att draga vexlar på Hollandh. RP 2: 83 (1631).
b) lämna (ngn varor o. d.) på kredit, låna (ngn pänningar); lämna anstånd med betalningen av (avgift o. d.). RP 2: 89 (1631). De crediterte migh 50000 r:dall. på nestkommande messan. OxBr. 11: 514 (1633). Lappiska handelen är så fatt, at Borgaren måste Creditera honom (dvs. lappen) första åhret så myckit, som han behöfwer. JTornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 63. Ingen Tull- och Accis-Betiänte skal understå sig, at creditera åt någon Tull- och Accis-penningarne. PH 1: 454 (1723). Nisbeth (1867).
c) få (ngt) på kredit (av ngn). Ehwadh der (i butiken) fans hafwer hon alt Crediterat aff andra. BoupptSthm 1669, s. 214.
Särsk. förb. (till 2 b; †): KREDITERA BORT. = KREDITERA, v.1 2 b. RP 10: 506 (1644).
KREDITERA UT. = KREDITERA, v.1 2 b. En handelsman .. / Han crediterar uth hvad han i boden haar. Westhius Vitt. 32 (1677). Weste FörslSAOB (1823). Meurman (1846). jfr UTKREDITERA.
Ssg (till 2 b, c; †): KREDITERE-GODS. om varor som tagits på kredit. BtÅboH I. 4: 173 (1632).

 

Spalt K 2694 band 15, 1937

Webbansvarig