Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACKREDITERA ak1redite4ra l. -e3ra2, l. akre1-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[af t. accreditieren, fr. accréditer]
förläna (ngn) kredit l. förtroende.
1) dipl. till utförande af diplomatiska värf befullmäktiga (sändebud). Nordberg 1: 291 (1740). PT 1791, nr 46, s. 2. Sv. statskal. 1893, afd. 200.
2) handel. förse (ngn) med fullmakt att på främmande ort utbekomma penningar l. varor, öppna kredit för (ngn hos ngn). Dalin (1850). Åstrand (1855). Jungberg (1873).
3) (numera mindre br.) gifva (ngn) anseende l. förtroende; i sht i p. pf. Väl ackrediterad, som har anseende l. förtroende. SP 1779, s. 458. Lindfors (1815). Blanche Bild. 4: 10 (1865).

 

Spalt A 40 band 1, 1893

Webbansvarig