Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLISCHÉ kliʃe4, r. l. m.; best. -n l. -en; pl. -er ((†) -s Nisbeth 315 (1867)).
Ordformer
(vanl. skrivet -ich-; förr äv. skrivet cli-, chli-. klisché 1900 osv.)
Etymologi
[jfr d. kliché, t. klischee, eng. cliché; av fr. cliché, p. pf. (i substantivisk anv.) av clicher, v., avklappa, avtrycka (se KLISCHERA)]
1) (i sht i fackspr.) på en tryckform överförd kopia av en för tryckning avsedd bild o. d., i sht förr utförd ss. träsnitt, numera vanl. åstadkommen medelst avgjutning av träsnitt l. stilsats (stereotypi), medelst etsning (autotypi, fototypi) l. på galvanisk väg (kopparfällning); förr äv. om matris. Nisbeth 315 (1867; om avgjutning). NF 8: 838 (1884; om matris). Klichéer efter fotografiska negativ. HeimdFolkskr. 49: 24 (1897). Key Amatörbokb. 79 (1916). — jfr ANNONS-, AUTOTYPI-, HÖGTRYCKS-, RASTER-, STRECK-, TAPET-, TON-KLISCHÉ m. fl.
2) i bildl. anv.; vanl. med nedsättande bet.
a) (i vitter stil, föga br.) i uttr. göra ngt på klisché, göra ngt efter fastställt (gammalt o. känt) mönster, göra ngt schablonmässigt. Levertin Diktare 256 (1898).
b) för att beteckna ngt ss. ett färdigt formulär som (upprepade ggr) användes ss. argument i agitation l. diskussion o. dyl. l. ss. ett konventionellt o. utnött, ”stereotypt” uttryck(s-sätt) o. d. som ngn använder slentrianmässigt o. utan att däri inlägga ngn egen innebörd l. känsla; jfr SCHABLON. Strindberg Utop. 56 (1885). När .. (Stagnelius) kallar månen ”stjernornas bleka Prinsessa” .., då är det icke en kliché, utan en personlig fantasisyn. Böök StagnelUngd. 93 (1911). GHT 1934, nr 58, s. 3.
Ssgr (i allm. till 1): KLISCHÉ-ANSTALT~02, äv. ~20. anstalt (se ANSTALT 5) för framställning av klischéer. Berlingska Stilgjuteriet .. Klichéanstalt. NordBoktrK 1904, s. 383.
(2) -ARTAD, p. adj. bildl.: stereotyp, schablonmässig. LdVBl. 1885, nr 130, s. 3. Klichéartade ord och bilder. Castrén Creutz 181 (1917).
-FOT. boktr. underlag (av trä l. metall) på vilket en klisché fästes för att vid tryckningen få samma höjd som vanlig stil. Elge BoktrK 92 (1915).
-HAKE. boktr. hake för fasthållande av klisché vid klischéfoten. NordBoktrK 1905, s. 182.
-TRYCK. (i fackspr.) tryckning medelst klisché; äv. konkret. FFS 1897, nr 45, s. 3. SvD(A) 1934, nr 343, s. 18.

 

Spalt K 1268 band 14, 1936

Webbansvarig