Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLISTIR klisti4r, n. ((†) m. Lind (1749; jämte n.)), äv. KLYSTIR klysti4r, stundom KLISTER kliste4r, sbst.2, l. KLYSTER klyste4r, förr äv. KRISTER, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet cl-, ngn gg chl-. kli- (cli-, chli-) 15781930. klij- (clij-) 15781732 (: Clijsterpipor). kly- (cly-) c. 16131930. kri- (cri-) 1538c. 1580. -te(e)r 15381924. -tier 16751743 (: Klistierspipa). -tir 1668 (: Clistir Jnstrument)1930)
Etymologi
[y. fsv. klister, n. (PMånsson 228); jfr d. klyster, ä. d. klister, n., i ä. d. äv. m., mht. klister, klistier, kristier, n., t. klistier, klystier, n., ä. fr. clystère, lat. clyster(ium), clister(ium); ytterst av gr. κλυστήρ, m., dimin. κλυστήριον, n., ”klistirpipa”, klistir, till κλύζειν, rensa, spola; besläktat med KLOAK o. LUTTER]
(i sht i fackspr., numera föga br.) insprutning i ändtarmen av ngn vätska l. dyl., vanl. antingen för att framkalla avföring eller för att tillföra organismen näring, lavemang; äv. konkret, om den vid ett lavemang använda lösningen; ofta i uttr. giva (ngn), äv. sätta (förr äv. sätta ngn) klistir. VarRerV 17 (1538). Sättia Clisteer och öpna och rensa lijffuet. BOlavi 7 b (1578). Dens. 153 b. Tilbereda ett Clyster af Baggesötha, Hollroth, .. och Målla (m. m.). Lindestolpe Matk. 59 (1714). Skulle diarrhén icke upphöra, bör den (kolera-)sjuke få några klistirer af stärkelse med vatten. SPF 1831, s. 212. (I vissa fall) bör man sätta den sjuke ett klistir. Lovén Anv. 78 (1838). NoK 30: 81 (1924). Östergren (1930). — jfr TOBAKS-, TOBAKSRÖKS-KLISTIR.
Ssgr: A († utom i -SPRUTA): KLISTIR-BÖSSA, f. (vätskebehållare till) lavemangsspruta. BoupptSthm 1667, s. 1203.
-DON. lavemangsspruta; särsk. om ss. lavemangsspruta använd ox- l. svinblåsa (jfr KLISTIRS-BLÅSA). Svalin Ordl. (1847). Tholander Ordl. (c. 1875).
-INSTRUMENT. lavemangsspruta. BoupptSthm 1667, s. 1213 (1668). Hygiea 1861, s. 192 (1860).
-KANAL. rör till lavemangsspruta. KFÅb. 1912, s. 130 (c. 1700).
-LATVÄRG. ”latvärg” med avförande värkan att intagas medelst lavemang? Hoorn Jordg. 1: 261 (1697). ApotT 1739, s. 22.
-PIPA, r. l. f. (klistir- c. 16451814. klistirs- 17431797) [efter t. klistierpfeife, lavemangsspruta] lavemangsspruta; äv. om till en lavemangsspruta hörande rör. IErici Colerus 2: 257 (c. 1645; om lavemangsspruta). Klistirs-pipa med vidbunden Oxblåsa. VeckoskrLäk. 3: 68 (1782). Heinrich (1814).
-PÅSE. [jfr d. klysterpose] = KLISTIRS-BLÅSA. Hamb. 55 (1700).
-SPRUTA, r. l. f. (klistir- 17491930. klistirs- 18031805) [efter t. klistierspritze] (numera knappast br.) lavemangsspruta. Lind (1749; under clistier-pfeiffe). Svalin Ordl. (1847). Östergren (1930).
-SÅD. vid lavemang använd vätska. Hoorn Jordg. 2: 100 (1723).
-SÄCK. [efter t. klistiersack] = KLISTIRS-BLÅSA. Linc. (1640; under metrenchytæ). IErici Colerus 2: 375 (c. 1645).
-SÄTTANDE, n. [till uttr. sätta klistir] Kempe Graanen 42 (1675). Serenius Dd 3 a (1734).
-SÄTTNING. [till uttr. sätta klistir] Hygiea 1844, s. 233. Cederschiöld Ordl. (c. 1847).
B (†): KLISTIRS-BLÅSA, f. [efter t. klistierblase] ss. lavemangsspruta förr använd ox- l. svinblåsa försedd med ett rör varigenom lavemanget infördes i ändtarmen. Lindh Huuszapot. 281 (1675).
-PIPA, -SPRUTA, se A.
Avledn. (†): KLISTERA, v., -ing, -ning. [jfr d. klystere, mht. klistieren, t. klistieren, klystieren] giva (ngn) lavemang. BOlavi 6 b (1578). Hoorn Jordg. 2: Föret. 5 b (1723). särsk. ss. vbalsbst. -ning i konkret anv., om lavemangslösning. Forsius Min. 17 (c. 1613).

 

Spalt K 1271 band 14, 1936

Webbansvarig