Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÖGTRYCK 3g~tryk2, n.; best. -et.
Etymologi
[efter t. hochdruck, ävensom eng. high pressure (i bet. 2); till HÖG, adj.]
1) boktr. till HÖG, adj. 1: tryckningsförfarande vid vilket bilden å tryckplattan är framställd i relief (dvs. så att de tryckande l. färgavgivande partierna ligga högre än de icke tryckande); motsatt: plantryck; äv. konkret om det sålunda framställda trycket. 2UB 10: 322 (1907). NoK 20: 57 (1923).
2) till HÖG, adj. 12: starkt tryck. — särsk.
a) tekn. högt ångtryck (av mer än en atmosfärs tryck). Berzelius ÅrsbVetA 1836, s. 53. (Ång-) pannor med högtryck. Pasch Därs. 1840, s. 2. — särsk. bildl. Arbeta med l. under l. för högtryck, ytterligt intensivt. Hedberg Sardou 76 (1866). De .. hafva .. skrifvit under högtrycket af dagens vedermödor. Samtiden 1873, s. 744. Ute i filmstaden .. arbetar man för ögonblicket för högtryck. SvD(A) 1929, nr 197, s. 7.
b) meteor. (meteorologiskt tillstånd utmärkt gm) högt lufttryck; barometermaximum, anticyklon. NoK 1: 67 (1921).
Ssgr: A (†): HÖGTRYCK-ÅNGA, se B.
B: (2 a) HÖGTRYCKS-CYLINDER. tekn. å ångmaskin: cylinder avsedd för ånga med högtryck. TT 1872, s. 226. Lundberg Lok. 194 (1902).
(1) -FÖRFARANDE, n. boktr. 2UB 10: 315 (1907). Autotypi är ett s. k. högtrycksförfarande. 3NF 2: 571 (1924).
(1) -KLISCHÉ. boktr.
(2) -LUFT. tekn. komprimerad luft med högt tryck. TT 1900, Allm. s. 214. 2NF 30: 994 (1920).
(2 a) -MASKIN. urspr. benämning på ångmaskin för ånga med mer än en atmosfärs tryck; numera om dyl. maskin med avlopp för ångan direkt till fria luften; äv. i uttr. hög- och lågtrycksmaskin. Pasch ÅrsbVetA 1838, s. 9. Combinerade maskiner (compound engines), äfven kallade .. Hög- och Lågtrycksmaskiner, der ångan, efter att hafva verkat i en cylinder, tillåtes expandera i en eller flere andra cylindrar, innan den utsläppes i luften eller kondensorn. Frykholm Ångm. 156 (1881). Moll Fys. 2: 65 (1898). 2UB 2: 545 (1901).
(2 b) -OMRÅDE~020. meteor. område med högt lufttryck. LAHT 1896, s. 131. AtlFinl. 5—7: 9 (1899).
(2 a) -PANNA. ångpanna för ånga med högt tryck. Zidbäck (1890). 2UB 9: 641 (1906).
(1) -PLATTA, r. l. f. boktr. Litografiska högtrycksplattor för boktryck. 2UB 10: 310 (1907).
(2) -STÄMMA, r. l. f. mus. orgel stämma konstruerad för spelluft med högt tryck. Hennerberg (o. Norlind) 1: 98 (1912). 2NF 36: 567 (1924).
(2) -TURBIN. tekn. turbin som drives med ånga l. vatten under högtryck. TT 1883, s. 91. 2NF 31: 634 (1920).
(2) -VATTENLEDNING~1020. JernkA 1894, s. 320. Högtrycksvattenledningar, uti hvilka vattnet såsom regel har ett tryck på 50 atm. Därs. 1896, s. 30.
(2 a) -ÅNGA, r. l. f. (-tryck- 1842. -trycks- 1872 osv.) Pasch ÅrsbVetA 1842, s. 3. 2UB 9: 204 (1905).
(2 a) -ÅNGMASKIN~102. = -MASKIN. Schulthess (1885). 2UB 1: 643 (1898).

 

Spalt H 2321 band 12, 1932

Webbansvarig