Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLIPP klip4, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar l. (vanl., med eng. pl.-ändelse) -s (HufvudkatalSonesson 1920, s. XV, osv.). Anm. Formen klipps (clips) användes stundom oriktigt äv. i sg. (jfr RÄLS, SLIPS m. fl.).
Ordformer
(oftast skrivet clip)
Etymologi
[av eng. clip, sbst., klämma, till clip, v., klämma om o. fasthålla, motsv. sv. dial. o. nor. klīpa, nyisl. klípa, knipa, klämma; jfr KLYP, KLYPA, sbst. o. v., ävensom KLIPPA, v.]
(nytt ord), klämma varmed ngt fasthålles. Klipps för marmorlavoirer. HufvudkatalSonesson 1920, s. XV. — särsk.: smycke av metall (l. strass) i form av en klämma som tjänar att fasthålla fruntimmerskrage, rynkor l. veck i klänning o. dyl. l. som eljest användes till prydnad. STSD(A) 1933, nr 252, s. 5. Clips äro moderna smycken, som fått en mångsidig användning. Här visas ett par vackra briljanterade clips — för öronen — samt en magnifik broschett. KonstSmida 9 (1934).

 

Spalt K 1242 band 14, 1936

Webbansvarig