Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLADD klad4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar ((†) -er Murenius AV 214 (1650), Därs. 420 (1659)); förr äv. KLADDA, sbst.1, f. (l. m.); best. -an; förr äv. KLADDER, sbst.2, m.
Ordformer
(kladd 1633 osv. kladda 16731699. kladdan, sg. best. 1641. kladder 1638)
Etymologi
[jfr d. kladde; av nt. kladde (varav t. kladde), l. holl. klad; eg. samma ord som KLADD, sbst.2]
första utkast till skriftlig framställning (förr äv. till teckning o. d.); koncept; äv.: bok l. häfte l. löst blad (samling av lösa blad) innehållande l. avsedd (avsett) för utkast l. koncept l. anteckningar o. d. Skriva kladd till en uppsats, ett brev osv. BtÅboH I. 6: 13 (1633). Om någhot infaller, .. tekna (notera) thet strax vp, och för thet så in .. i notertaflan, (Kladdan). Schroderus Comenius 742 (1641). Hans kladdar och Renritningar. Schück VittA 3: 146 (i handl. fr. 1695). Då han .. blef varse kladden till första versen i brefvet, skref han .. en Parodie deröfver. Leopold (SVS) II. 1: 24 (1775). (Uppteckningarna) äro införda i flera små kladdar, hvilka .. hopbundits till ett band. UpplFmT 29—32: 220 (1915). Då alla .. (lärjungarna) fått kladden (till skrivningen) färdig. PedT 1926, s. 84. Hans kladdar överträffade de flesta renskrivna handlingar. Laurin 2Minn. 309 (1930). — jfr ANTECKNINGS-, BLYERTS-, DELNINGS-, KONCEPT-, ORIGINAL-, VISITATIONS-KLADD m. fl. — särsk.
a) ss. kladd förd handels- l. räkenskapsbok; särsk. bokhåll. handelsbok för första notering (i tidsföljd) av poster avsedda att senare införas i renskriven dagbok; jfr MEMORIAL. Införa ngt i kladden. BtÅboH I. 13: 83 (1638). (Till kyrkorna fordras riktiga huvudböcker för utgifter osv.) huilka böker icke nu finnas färdigh uthan allenast kladder. Murenius AV 214 (1650). En kladd .. är en liten bok, i hvilken allt som för dagen säljes, upptecknas. Carlén Köpm. 1: 110 (1860). Ramstedt BokförGr. 59 (1922). — jfr ANNOTATIONS-, BOD-, DAG-, KASSA-KLADD.
b) (starkt vard., i vissa trakter) klassbok för antecknande av lärjungarnas uppförande, frånvaro m. m., journal. Den pojke, som blifvit uppskrifven i ”kladden” för ”oskick”. Kamraten 1893, s. 306. Auerbach (1909).
Ssgr (jfr KLADDA, v.1 ssgr): A: KLADD-ANTECKNING~020. Tamm SammansOrd 42 (1900).
-BOK; pl. -böcker. (kladd- 1637 osv. kladde- 16201689) [jfr t. kladdebuch] konceptbok; särsk. = KLADD, sbst.3 a. LReg. 145 (1620). KOF II. 1: 406 (1659). Björkman (1889; med hänv. till kladd).
-PROTOKOLL. (numera bl. tillf.) ss. kladd fört protokoll, protokollsutkast. Oelreich 813 (1755).
B (†): KLADDE-BOK, se A.

 

Spalt K 1034 band 14, 1936

Webbansvarig