Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KASSÖR kasö4r l. 4r, m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet ca-. casseur 16561825 (: Casseurs-Contor). cassieur 1685. kassör (ca-) 1685 osv. Anm. I ä. tid användes ngn gg äv. (i bet. ’föreståndare för ett förråd’; jfr KASSA, sbst.1 2) den nylat. formen cassarius. RP 3: 254 (1633))
Etymologi
[sannol. (under anslutning till sbst. på -ör) av t. kassier, av it. cassiere, avledn. till cassa (se KASSA, sbst.1); jfr t. kassierer, eng. cashier, fr. caissier]
person som för ngns (i sht ett affärsföretags l. ämbetsvärks) räkning har hand om kassan l. en bestämd kassa (mottager inflytande pänningar o. värkställer utbetalningar); äv. om kassaförvaltare i förening o. d.; jfr KASSA, sbst.1 3. RP 16: 400 (1656). Casseuren (i växelbanken), hwilken vthi ett serdeles rum wistas. Stiernman Com. 2: 816 (1657). Det blir mig också nödigt, til at ha en Casseur eller Bokhållare. Modée FruR 12 (1738). Vid Civil-Staten (i fortifikationen) var en Fortifications-Bokhållare tilsatt, at granska Casseurernes räkningar. Arbin PVetA 1773, s. 45. Begravningslådans styrelse kommer att bestå av .. en kassör (m. m.). Ambrosiani SvSkråämb. 138 (i handl. fr. 1849). SFS 1920, s. 1444. — jfr AMIRALITETS-, AUKTIONS-, BANK-, BANKO-, BATALJONS-, BÄRGS-, BÄRGSLAGS-, DAGSVÄRKS-, DISTRIKTS-, DRÄTSEL-, FORTIFIKATIONS-, FÄLT-, FÖRENINGS-, HAMN-, HAND-, KRONO-, KRONOUPPBÖRDS-, LINJE-, MARIN-, STADS-, TOLAGS-, TULL-, TYG-, UPPBÖRDS-, VÄXEL-, ÖVER-KASSÖR m. fl.
Ssgr: A (numera bl. tillf.): KASSÖR-MÄSTARE. (†) kassör (vid garnison). LReg. 462 (1688).
-PLATS, -TJÄNST, se B.
B: KASSÖRS-ATTEST. (†) av kassör utfärdat bevis över insättning av en pänningsumma i bank. PH 2: 1382 (1739).
-BEFATTNING. WoJ (1891).
-KONTOR. vid vissa tullkammare: kontor för kassaavdelningen. DA 1825, nr 201, s. 1. Konfiskations- och kassörskontoret (i Sthm). SvStatskal. 1918, s. 505.
-LÖN. BtRiksdP 1874, I. 1: nr 1, Bil. 1, s. 23. —
-PLATS. (kassör- 1915. kassörs- 1889 osv.) plats ss. kassör. Björkman (1889).
-TJÄNST. (kassör- 1893. kassörs- 1706 osv.) Casseurs tiensten wedh IönKiöpingz Stadh. VDAkt. 1706, nr 366.

 

Spalt K 697 band 13, 1935

Webbansvarig