Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAKAO ka4kaω, äv. 302, stundom ka4ka͡ω (kàkao Dalin), r. l. m. ((†) n. (i bet. 1, 3) Almström Handelsv. 231 (1845), Collin Hamm Hush. 23 (1868)); best. -n.
Ordformer
(kakao (cacao) 1735 (: cacaoträd) osv. cacau 1741 (: Cacau bönor))
Etymologi
[liksom dan. o. t. kakao, holl. cacao, eng. cacao, cocoa, fr. o. it. cacao, av span. cacao, av aztekiska cacao (jfr ZeitschrVerglSprachf. 61: 84 ff. (1933)). — Jfr CHOKLAD]
1) om kakaobönor l. därav (efter rötning, rostning o. numera äv. utpressning av en del av kakaofettet m. fl. procedurer) gm krossning l. malning erhållet, fint pulver, kakaopulver, varav bl. a. drycken kakao (se 2) tillredes; stundom äv. om i form av block l. kakor förekommande preparat härav; jfr CHOKLAD 1. Ett hekto kakao. Holländsk kakao, särskilt lättlösligt kakaopulver, framställt av bönor som under rostningen behandlats med pottaska, soda, ammoniak l. magnesiumkarbonat. Den ifrån Maranham (till Lissabon) .. hemkomne Flottan medförer Cacao, Caffe (osv.). PT 1758, nr 31, s. 3. I största mängd användes .. kakaon till beredning af choklad. UB 5: 100 (1873). Till choklad räknas: .. osockrad kakao i block eller skifvor. VaruförtTulltaxa 1: 80 (1912).
2) ss. närings-, njutnings- o. stimuleringsmedel använd dryck tillredd av kakaopulver, numera vanl. gm att detta jämte socker utröres med kall mjölk l. grädde o. därefter upplöses i kokande mjölk l. vatten; jfr CHOKLAD 2. En kopp kakao. Han dricker kakao om morgnarna. Hedberg MannBudd. 2: 263 (1904). På med kjolen och jumpern i en fart .. och ut i salen till kakaon och skorporna. Oterdahl Skolfl. 173 (1924).
3) gemensam benämning på de till växtsläktet Theobroma Lin. hörande arter av vilka kakaobönor erhållas; kakaoträd; utom ss. första ssgsled numera bl. tillf. JGOxenstierna 2: 132 (1796, 1806). Kakao har blifvit planteradt (på Luzon). Skogman Eug. 2: 129 (1855).
4) elliptiskt för: kakaolikör. Behagas munk eller kakao till kaffet? Ett glas kakao. Likörb. 2 (1931).
5) (i fackspr.) kakaobrun färgnyans. Fyra mycket moderna färger, björnbär, oliv, cacao och havanna. DN(A) 1933, nr 301, s. 7.
Ssgr (i allm. till 1): (1, 2) KAKAO-BRUN. som har samma bruna färgnyans som kakaopulver l. drycken kakao; jfr CHOKLAD-BRUN. Polynesiernas vackra kakaobruna hudfärg. Hornborg Antip. 210 (1915).
-BURK. burk för förpackning l. förvaring av kakaopulver. ST 1892, nr 270 A, s. 1.
-BÖNA, r. l. f. [jfr holl. cacaoboon, t. kakaobohne, eng. cocoabean] om det bönformiga fröet av kakaoträdet, varav efter rötning, rostning osv. kakaopulver l. choklad (i fast form) framställes. HdlCollMed. 17/11 1741. Den varma drycken som beredes af Cacaobönor var .. bekant och vanlig hos Amerikanerne, förr än Spaniorerne anlände til denna verldsdel. Oldendorp 1: 160 (1786). ArbB 28 (1887).
-FETMA, r. l. f. (†) = -FETT. Fischerström 4: 370 (c. 1795).
-FETT. (i fackspr.) i kakaobönor förekommande fettämne som vid framställning av kakaopulver utpressas o. bl. a. användes vid beredandet av vissa farmaceutiska o. kosmetiska preparat, kakaosmör; jfr -OLJA. UB 5: 100 (1873). SvFarm. 192 (1901).
-KAFFE. (förr) av de rostade skalen av kakaobönor tillvärkat kaffe- l. tesurrogat, chokladkaffe; jfr -TE. Fries SystBot. 118 (1891).
-KAKA. i sht landt. foderkaka framställd av avfall som erhålles vid tillvärkningen av choklad o. kakaopulver. LAHT 1912, s. 297.
(1, 4) -KRÄM. kok. av kakaopulver l. kakaolikör, mjölk, äggulor, socker m. m. tillredd kräm, chokladkräm. Hagdahl Kok. 1015 (1879). HemKokb. 260 (1903).
-KÄRNA, r. l. f. (†) = -BÖNA. ApotT 1739, s. 12. Orrelius (1797).
-LIKÖR. likör som är smaksatt med kakao. Hagdahl Kok. 1015 (1879).
-MANDEL. (†) = -BÖNA. Fischerström 4: 367 (c. 1795). Orrelius (1797).
-MASSA. ljusbrun massa som erhålles vid malning l. krossning av rostade kakaobönor o. varav choklad l. (efter utpressning av kakaofettet) kakaopulver framställes. Nyblæus Pharm. 133 (1846). Odhe Kaffe 161 (1923).
-NÖT, r. l. f. [jfr ä. eng. cocoanut] (†) kakaoböna; äv. benämning på hela frukten av kakaoträdet. Fréville Söderh. 1: 255 (1776). Heinrich (1814).
(3) -ODLARE. person som idkar kakaoodling. GHT 1896, nr 292 B, s. 1.
(3) -ODLING. abstr. o. konkret. VFl. 1909, s. 111.
-OLJA, r. l. f. (†) = -FETT. Fischerström 4: 370 (c. 1795). Ekbohrn (1868; äv. i den postuma uppl. 1904).
(3) -PLANTA, r. l. f. jfr -TRÄD. Verd. 1888, s. 238.
(3) -PLANTAGE. SvTyHlex. (1851, 1872). GHT 1896, nr 292 B, s. 1.
(3) -PLANTERING. särsk. konkret: kakaoplantage. Wikforss 1: 344 (1804).
-PLOMMON. [jfr t. kakaopflaume, eng. cocoaplum; första sammansättningsleden utgör en ombildning av ifrågavarande växts indianska namn, icaco] (†) frukt av den till familjen Chrysobalanaceæ hörande, i Västindien växande busken Chrysobalanus Icaco Lin. Oldendorp 1: 157 (1786).
-PRESS. tekn. maskin vari vid framställning av kakaopulver kakaobönorna pressas för att kakaofettet skall avlägsnas. VaruförtTulltaxa 1: 322 (1912).
-PUDDING. kok. av kakaopulver, mjölk, äggulor, socker o. gelatin tillredd pudding, chokladpudding. Ekberg Hvad äta? 292 (1899).
-PULVER. pulver framställt genom malning av kakaomassa som (gm pressning l. dyl.) befriats från (större delen av) kakaofettet; jfr KAKAO 1. Kamke Klencke 408 (1883). Walin Födoämn. 167 (1906).
-RÖDT, n. (i fackspr.) ett i kakao förekommande rödt färgämne. NF 8: 24 (1884). Rosendahl Farm. 222 (1897).
-SKAL. skal av kakaobönor. Synnerberg (1815). LAHT 1912, s. 297.
-SKÖRD. abstr o. konkret. WoJ (1891). Odhe Kaffe 147 (1923).
-SMÖR. [jfr t. kakaobutter, eng. cocoabutter, fr. beurre de cacao] (i fackspr.) = -FETT. Möller (1790, 1807). Berzelius Kemi 4: 314 (1827). Starck Kemi 251 (1931).
-STOLPILLER~020. farm. stolpiller vars grundmassa utgöres av kakaofett. Ahlberg FarmT 307 (1899).
-SUPPOSITORIUM. farm. jfr -STOLPILLER. Ahlberg FarmT 305 (1899).
-SVISKON. (†) = -PLOMMON. Synnerberg (1815).
-TE, n. [jfr t. kakaotee] (förr) = -KAFFE. Åstrand 1: 321 (1855). 2NF 28: 993 (1919).
-TRÄD. benämning på (individ av) de till det i det tropiska Amerika hemmahörande växtsläktet Theobroma Lin. hörande arter av vilka kakaobönor erhållas, särsk. Theobroma cacao Lin. Tersmeden Mem. 2: 138 (1735). Odhe Kaffe 144 (1923).
-TVÅL. (i fackspr.) av kakaofett m. m. framställd tvål. Synnerberg (1815). HeimdFolkskr. 58: 20 (1898).

 

Spalt K 68 band 13, 1935

Webbansvarig