Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INVOLVERA in1volve4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INVOLUTION.
Etymologi
[jfr t. involvieren, eng. involve; av lat. involvere, inveckla, inhölja m. m., av in- (se IN-, pref.1) o. volvere, rulla, veckla, svepa m. m. (jfr VOLUMINÖS, VOLUTA, VOLYM samt VÄLTA)]
1) (†) i allm.: innesluta l. inveckla (ngn l. ngt i ngt); äv. bildl.: indraga (ngn i ngt). Uti deres companihandlings rekningar (äro) .. store missförståndh, förirringar och oenigheter involueradhe och inritade. BtÅboH I. 6: 156 (1634). H. M:tt skal intet involvera försterne uthi sine krigh. RP 11: 361 (1646).
2) (†) med. med slemmigt l. fett ämne inhölja l. betäcka (hudlös l. mycket retad yta, för att därigm minska dess retbarhet); särsk. i uttr. involverande medel, läkemedel som användes på dylikt sätt. För at med något fett involvera de stickande delarne, (hade jag) öfversmordt de lidande ställen (på ansikte o. händer) med god hårpomada. VetAH 1802, s. 161. Involverande .. medel i Katarrh. TLäk. 1833, s. 486. Tholander Ordl. (c. 1875).
3) (i sht i fackspr.) bildl.: innesluta i sig, innefatta; innebära; medföra. FörarbSvLag 7: 268 (1695). (Ständerna ansågo att tullarnas bortarrenderande skulle) involvera landets .. ruin och undergång. 2RA 1: 575 (1723). (De anförda satserna) involvera en uppenbar kontradiktion. Chydenius 210 (1765). Själfva föreställningen om något involverar i sig sin kontrast. Larsson PoesLog. 69 (1899). Dens. Spinoza 460 (1931).

 

Spalt I 1119 band 13, 1933

Webbansvarig